Проекти

УМНИЯT ДОМ – вълшебен замък или технологична иновация

Владимир Владков

С навлизането на технологиите за Интернет на нещата (IoT) се променят цялостното потребителско изживяване и начинът, по който компаниите правят бизнес. Един от най-големите проекти в тази област, в който "Мусала Софт" е партньор и консултант, е иновационната платформа за умен дом Qivicon (https://www.qivicon.com/en/) на телекомуникационния оператор Deutsche Telekom. Тя е внедрена първоначално на германския пазар като Magenta Smart Home. Разработката на платформата се изпълнява от географски разпределени екипи от разработчици, а цялостната функция за осигуряване на качеството на продукта е поверена изцяло на "Мусала Софт". Проектът стартира през 2013 г. и "Мусала Софт" е част от всеки елемент на софтуера за умните домове от тяхното създаване.

Проектът Qivicon е система за автоматизация на работата с умни устройва, използвани в едно домакинство - т.нар. Smart Home. Тя дава възможност на потребителите по удобен начин да управляват, програмират и настройват дистанционно уредите - да ги стартират, да ги спират, както и да променят параметри на работата им поотделно или съвкупно по предварително дефинирани сценарии. По този начин чрез Qivicon се управляват осветление, отопление, перални, хладилници, противопожарни датчици и много други сензори, уреди и устройства.

Qivicon предлага унифициран начин на работа с електроуреди и сензори от десетки производители, като премахва една от основните пречки пред навлизането на умни устройства - а именно това, че всеки производител има различни интерфейси и подходи за управление на умните устройства, които предлага. Така Qivicon тръгва по пътя на агрегатор и интегратор, давайки максимална свобода на избор на потребителя. Така още на концептуално ниво се премахва една от пречките пред развитието на умните домове - придържане към единствен бранд и частично друг съществен проблем - наличието на съществуваща инфраструктура в дома, в която се подменят или добавят елементи.

Предизвикателството
Qivicon е иновативен проект с много предизвикателства пред себе си - бизнес моделът, технологията и стандартите, клиентите, юридическият аспект и - не на последно място - структурата и процесите на екипите за постигане на желания успех. За ефективната работа на географски разпределени екипи от софтуерни и QA инженери "Мусала Софт" използва framework за Scaled Agile - т.нар. SAFе Framework. "Сърцето" на този процес е планиране чрез Program Increment (PI), базирано на уеднаквяване на ценности, мисия и цели на всички екипи. "Благодарение на този подход "сърцето" на проекта тупти в ритъма на хората от всички екипи и в синхрон с цялостната визия за решението", обясняват от българската компания.

Решението
Системата за интелигентен дом е зависима от стандартите за взаимосвързаност на устройствата, комуникационните протоколи и мрежовите технологии. Интелигентната домашна екосистема включва хардуер, софтуер и сервизни сегменти. За ефективното и надеждно функциониране на всеки отделен продукт безпроблемната и колективна работа на трите сегмента е изключително важна. Основното предизвикателство за перфектно функциониращ интелигентен дом е да се премахнат рисковете от неизправност и несъвместимост. Qivicon разработва съвместимостта между различните устройства, използвайки софтуер с отворен код. Това дава възможност на компаниите, произвеждащи разнообразни устройства, да се интегрират максимално лесно с платформата. Контролът на умния дом от потребителска гледна точка става чрез интуитивен потребителски интерфейс за браузър и мобилни приложения за iOS и Android. Процесите, които обхващат решението, са Login - Smart Device connecting/pairing - Remote Control of smart devices - Automations of scenarios using the smart devices (вход - свързване с умните устройства - дистанционно управление на умните устройства - автоматизация на различни сценарии).

Основните технологии, използвани за внедряване на решението, са React Native, Kotlin и Apache Kafka. Инфраструктурата е реализирана с помощта на OpenShift и работи върху облака Microsoft Azure. Компонентите са интегрирани с други разнообразни ИТ решения, сред които Telekom Login и услугата Push notification. За осигуряване на качеството е използвано широко портфолио от инструменти за тестване като Jenkins, Geb, Maven, Spock, Selenium Webdriver, WebdriverIO и Cucumber.

Телекомуникационните оператори са сред доверените страни между потребители и доставчици на устройства и услуги. Чрез Qivicon операторът Deutsche Telekom е един от основните доставчици на Smart Home в Европа. Освен в Германия в момента Qivicon се използва от британски и холандски телекомуникационни оператори. Платформата е символ на развитието на умните домове и градове, устрема към иновации и желанието да изграждаме света около себе си така, че домът ни да е в синхрон с нашите навици, с природата и технологиите.

Бъдещето
Според проучвания се очаква размерът на световния пазар на интелигентни жилища да нарасне от $78,3 млрд. през 2020 г. до $135,3 млрд. през 2025 г. Растежът на пазара се движи от различни фактори като увеличаващ се брой потребители на интернет, нарастващ доход в развиващите се икономики, все по-голямо значение на домашния "мониторинг" в отдалечени места, все по-остра нужда от енергоспестяващи и ориентирани към ниски нива на въглеродни емисии решения. Те се допълват от бързото разпространение на смартфони и интелигентни джаджи, но и нарастващата загриженост на хората за безопасността, сигурността и удобството. Очаква се растежът на пазара на интелигентни домове да бъде стимулиран и от все по-предпочитаните от потребителите гласови асистирани технологии. Разбира се, COVID-19 оказа влияние и тук, ускорявайки процеса по сливане на разработките за умни домове и телемедицина и, от друга страна - преосмисляне на смисъла на дома като защитено, удобно, многофункционално пространство.

За Qivicon предстои навлизането на нови пазари, интеграция на още устройства и непрекъснато подобрение и разширение на решението. "Мусала Софт" остава ключов софтуерен партньор на умните домове и всяка една от темите - софтуерна разработка, специализирано тестване, интеграция на нови устройства и принос към отворения код, сам по себе си изключително интересен със своите специфики, предизвикателства и планове за развитие. "Ако преди мислехме, че всичко това е повече от вълнуващо, сега, в ситуация на COVID-19 криза, възникнаха нови предизвикателства, възможности и комични истории в кухнята на умния дом, които предстои да се развият и в крайна сметка да подобрят начина ни на живот", допълват от българската компания.

X