Проекти

"A1 България" разчита на интегрирана среда за микроуслуги, базирана на Red Hat OpenShift и Red Hat AMQ

Владимир Владков

Реализацията на проекта е осъществена от Musala Soft

А1 е един от водещите доставчици на телекомуникационни и дигитални услуги в България. Компанията трансформира своите дигитални канали за самообслужване, за да увеличи ефективността си и да отвори нови източници на приходи. Заедно с технологичен партньор - софтуерната компания Musala Soft, която е Advanced Business Partner на Red Hat, телекомът е създал базирана на микроуслуги мащабируема интегрирана среда, използваща Red Hat OpenShift и Red Hat AMQ. Платформата помага на A1 да изпълнява своята дигитална стратегия, да пуска нови услуги по-бързо на пазара, както и да постига по-добра скалируемост.

Използван софтуер:
  • Red Hat® OpenShift® Container Platform
  • Red Hat OpenShift Container Storage
  • Red Hat AMQ

"Новите възможности за самообслужване в нашите дигитални канали ни извеждат начело в телекомуникационната индустрия на България", коментира Борислав Симеонов, старши директор "ИТ и дигитална трансформация" в "A1 България".

"Нашата цел е да подобряваме дигиталното изживяване за нашите клиенти и да им създадем възможности за самообслужване чрез нашите дигитални канали като "Моят А1". Но за да се случи това, трябваше да ги модернизираме чрез координиран ИТ подход. Трябваха ни и по-кратки срокове за доставка за нови услуги", добавя Борислав Симеонов.

Предимства на платформата
• Осигурява цифрово самообслужване за подобряване на потребителското изживяване
• Намалява времето за обработка на транзакциите и подобрява мащабируемостта, за да поддържа увеличаващата се потребителска база
• Създава основата за бъдещото внедряване на облака.
Самообслужване на потребителите подобрява адаптирането им към дигиталния модел
"A1 България", част от A1 Group, е един от водещите доставчици на телекомуникационни решения и дигитални услуги в България. За да обслужва по-добре своите близо 5 милиона клиенти, потребители в дигиталната ера, "A1 България" предприе обновяване на своята пазарна стратегия. Ключов фокус в тази стратегическа промяна бе подобряване на изживяването на потребителите на дигитални услуги, така че да достигне до нови и по-млади потребители и да увеличи продажбите през каналите за самообслужване, включително през уебсайта и мобилно приложение "Моят А1". А1 е лидер на българския телекомуникационен пазар по отношение на дигиталното проникване и се стреми да отговори на нарастващото търсене от страна на потребителите да достъпват и управляват своите услуги дигитално.

Изграждане на среда за приложения, базирана на микроуслуги
А1 България работи от 2014 г. с Musala Soft, партньор на Red Hat. Musala Soft провежда анализ и сравнява различни частни и публични облачни решения. Заедно с архитектите от Red Hat е представен най-подходящият подход за изграждането на модерна архитектура, базирана на микроуслуги, разработена върху контейнерната платформа Red Hat OpenShift. В действителност, след като направи оценка на решенията на Red Hat спрямо други решения тип платформа като услуга (PaaS), A1 установи, че много от желаните функции вече не са налични и модел, изискващ сериозни разходи за хардуер, ще доведе до по-големи разходи.

В сърцето на решението, внедрено в "А1 България", е контейнерната платформа Red Hat OpenShift. Тя е Kubernetes базирана платформа за приложения, която поддържа разработването, разгръщането и управлението на приложения в различни облачни среди и в системи, инсталирани при клиента (т.нар. on-premise). Един клъстер OpenShift може да поддържа многобройни среди, включително за развойна дейност, тестова и продукционна среда.

"A1 България" е внедрила и Red Hat OpenShift Container Storage. Това софтуерно дефинирано решение за съхранение е интегрирано с контейнерната платформа Red Hat OpenShift и оптимизирано за нея, като може да съхранява данни за логванията, за събития, както и за релационни и нерелационни бази данни. Освен това Red Hat AMQ предоставя интеграция в реално време чрез гъвкава система за съобщения, базирана на технологии с отворен код като Apache ActiveMQ и Apache Kafka.

"Избрахме Red Hat OpenShift, защото е много гъвкаво решение. Можем да го използваме, за да персонализираме логическия слой върху нашата инфраструктура. Освен това възможностите му за автоматизация ни помагат да свържем всичко, което се отнася до непрекъсваемостта на услугите, включително автоматизирано тестване", обяснява Симеонов.

Musala Soft следва плавен подход за преработка на съществуващото монолитно решение, така че да постигне бизнес целите на проекта. Постепенно въвежда нови микроуслуги, като ги стартира съвместно със съществуващите приложения. Този подход включва интегрирана система за управление на съдържанието (CMS) и електронна търговия, модерно фронтенд приложение само с една страница и DevOps процес, който позволява цялостна автоматизация на внедрените промени и на доставката на софтуер. Проактивният мониторинг позволява да се идентифицират проблемите, без те да бъдат забелязани от крайните потребители.

След първото разгръщане на повече от 40 микроуслуги - както и на средства за непрекъсната интеграция и доставка (CI/CD) като Jenkins, Microsoft Team Foundation Server (TFS), SonarQube и Nexus - "A1 България" вече работи върху прехвърлянето на все повече нови проекти и микроуслуги в своята контейнерна платформена среда OpenShift и занапред ще продължава да внедрява продукти от портфолиото на Red Hat. В лицето на Red Hat А1 вижда надежден партньор за осъществяване и на други от бъдещите си проекти и услуги.

"А1 България" преработи и потребителския интерфейс, някои от функциите на своя уебсайт и на мобилното приложение "Моят А1" с възможности за самообслужване, които да подобрят изживяването на клиентите. Те вече могат лесно да виждат договорите си, да проследят потреблението си, да активират нови услуги и други - без това да налага посещение във физическите магазини на компанията.

С тези промени компанията очаква да се повиши използването на каналите за самообслужване от страна на настоящите клиенти, както и да привлече нови потребители.

"Очакваме да увеличаваме проникването на използването на дигиталните канали за самообслужване, така че да посрещнем нарастващото търсене. Всеки бизнес, който не успее да премине през дигитална трансформация, ще изостане, казва Симеонов. Новите функции за самообслужване в нашите дигитални канали ни поставят сред лидерите в телекомуникационната индустрия в България."
По-надеждно мащабиране за бързо приспособяване към променящото се търсене
Чрез своята среда, базирана на микроуслуги, работещи върху OpenShift Container Platform, "A1 България" може да посрещне ръста на трафика и бързо променящото се търсене без спиране на услуги. Например в края на всеки отчетен период има тенденция за пик на транзакциите, свързани с фактури, когато клиентите заплащат своята сметка.

"Преди това клиентът можеше да почувства закъснение от 10 секунди при дигитална транзакция. Подобно забавяне е неприемливо за нас, казва Симеонов. Днес с нашата автоматизирана и интегрирана архитектура намалихме това забавяне до максимум 3 секунди. Ако имаме някакви проблеми, за нас е много по-лесно да ги проследим и разрешим. Тези подобрения на работата са постигнати без допълнителни инвестиции в управлението или техническите ресурси. По-добре можем да използваме съществуващите инфраструктурни ресурси без допълнителни промени в бекенд системите", обясни Симеонов.
Планиране на бъдеще, базирано на облака
Успехът на платформата OpenShift е първата стъпка в по-мащабните усилия за модернизация на ИТ в "А1 България". Компанията планира да продължи прехода към новата си среда, като през следващите няколко месеца е предвидено мигриране на още 50 микроуслуги.

"В България пазарното навлизане на традиционните мобилни телекомуникационни услуги е над 100%. Ние продължаваме да растем, като разширяваме бизнеса си чрез нови дигитални услуги като медийно съдържание, дигитален портфейл А1 Wallet и плащания между потребителите, казва Симеонов. Важно е да създадем ефективна култура на DevOps около дигиталните услуги. OpenShift е първата демонстрация на това."

A1 е водещ доставчик на телекомуникационни решения и дигитални услуги и в България. С близо 4000 служители компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги на над 5 милиона потребители. Освен това компанията предлага високоскоростен широколентов интернет, цифрова и сателитна телевизия, включително 4 собствени спортни канала - MAX Sport, както и облачни и IoT (Интернет на нещата) решения.

Red Hat е водещият в света доставчик на корпоративни решения с отворен код, използвайки подход, поддържан от тази общност, за да предоставим високопроизводителни технологии - Linux базирани, облачни, контейнерни и Kubernetes. Компанията помага на клиентите да постигнат стандартизиране на различни среди, да разработват приложения, работещи в облака, и да интегрират, автоматизират, защитават и управляват сложни среди чрез своите, спечелили много награди, услуги за поддръжка, обучение и консултации.

X