Проекти

"Карио" ООД интегрира Soft1 ERP&CRM

Майя Бойчева-Манолчева

През 2020 година дистрибуторът на автомобилни консумативи, аксесоари и резервни части "Карио" ООД интегрира решението Soft1 ERP&CRM с цел да подобри своите бизнес процеси

До внедряването на новата система се стига, тъй като използваната до момента такава е доста остаряла: не отговоря на изискванията на Наредба №Н-18 от 2006 г., не поддържа мобилна версия и CRM модул. От "Карио" се спират на Soft1 ERP&CRM на компанията SoftOne, която е част от Olympia Group, с идеята да се обединят всички функции за управление на търговската и сервизната си дейност в една платформа, която да позволи автоматизиран обмен на данни в реално време между всички звена, включително и онлайн магазина и B2B платформата на предприятието. "Така ще се предоставя по-добро обслужване на клиентите, по-ефективно управление на задачите, както и ефикасно разпределение на ресурсите", разказва Динко Ангелов, системен администратор в "Карио" ООД.

Решението
Решението дава възможност за проследяване и контрол на движението на стоковите и паричните потоци: присъщите на всеки търговски бизнес функционалности по управление на доставките и продажбите, включително при мобилни търговци с мобилно приложение; финансова отчетност; управление на отношенията с клиенти и доставчици; справки и интелигентни бизнес анализи.

Пригодено е към изискванията на Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. Налични са CRM и WEB модули.

Решението включва и иновативен потребителски интерфейс, който безпроблемно работи на всяко устройство - настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.

Осигурена е и интеграция с електронния обмен на данни EDI, с ECOS E-Invoicing, B2B платформата и онлайн магазина на компанията, а чрез модула Multi Company "Карио" ООД, която е част от група с над 10 компании, успява да обедини процесите на всички фирми в единна платформа, която позволява по-ефективно и автоматизирано управление на ежедневните задачите, като в същото време спестява финансови и времеви ресурси.

Системата дава възможност за надграждане, подобряване, мащабиране и гъвкава пренастройка на модулите, като всеки модул дефинира даден бизнес процес. Архитектурата на решението е значително отделена и позволява системата да се съобразява с плановете и нуждите на бизнеса по отношение на гъвкавото внедряване на нови бизнес процеси.

Ефектът
"Освен електронизацията и оптимизацията на бизнес процесите едно от най-големите предимства на системата е постигнатият навременен и качествен контрол. Soft1 оптимизира управлението на работния поток и задачите и предоставя палитра от функционалности, повишаващи многократно ефективността и контрола на работните процеси", обяснява Динко Ангелов.

По думите му имплементацията на решението допринася за повишаване на печалбите, намаляване на загубите (включително и от неправилен мениджмънт на стоковите наличности), предотвратяване на допускани грешки и злоупотреби и взимане на навременни и правилни управленски решения. Дейностите са автоматизирани, а бизнес процесите - подобрени.

Вследствие на имплементацията компанията е оптимизирала материалните си запаси с 15%. "В съвременните производствени компании 60 - 75% от разходите са за материални запаси. Затова ефективното им управление може да е решаващо за успеха на предприятието", категоричен е Ангелов.

Благодарение на решението "Карио" успява да извършва лесно, бързо и правилно планиране и бюджетиране на приходите и разходите, обясняват още от компанията. "Наблюдава се икономия на жив труд в сферата на управлението и съкращаване на разходите за управление, а научно-техническото равнище на управление се повишава", обяснява Динко Ангелов, като допълва, че предстои внедряване на система за управление на склада (warehouse management system или WMS).За ползите от интеграцията на ERP и CRM
ERP и CRM системите са главните инструменти, които бизнесът прилага, като през 2018 година те са били основна инвестиция за 53% от компаниите, а през 2019 година печалбите на CRM пазара достигнаха 40.2 млрд. долара. До 2023 година глобалният пазар на ERP се очаква да достигне 97 млрд. долара, а на CRM - 40.26 млрд. Този неспиращ ръст на пазара е резултат от ползите за компаниите, които решенията осигуряват. На първо място автоматизацията на процесите по управление на предприятието и на взаимоотношенията с клиентите води до намаляване на разходите, а постоянният достъп до базите данни означава по-голяма производителност на служителите. На второ място - взаимодействието между различните звена се подобрява. А когато двете системи са интегрирани, се осигурява пълна прозрачност на поведението на клиентите и бек офис дейностите. Прогнозите за продажбите са доста по-точни и достоверни, защото се базират на реални данни от ERP софтуера, както и прогнозите за търсенето на продукта или датите за доставка - благодарение на CRM системата. Когато двете системи са интегрирани, се елиминира необходимостта от двойното въвеждане на информация, което пък води до по-малко грешки. И не на последно място, взаимосвързаността на двете системи означава достъп до повече информация, което пък води до улесняване на процедурите.

X