Проекти

"Сирма Бизнес Консултинг" модернизира отдалечено Банката на Бахамите

Майя Бойчева-Манолчева

Проектът доказва, че този нов модел на работа може да замени традиционното внедряване на място, смятат от компанията

"Сирма Бизнес Консултинг" приключи успешно първата фаза на проекта за модернизация на основната банкова система и други информационни системи на Банката на Бахамите - модерна банка с 13 клона на осем острова.

"Обновяването на версията на основната банкова система е планиран процес, който беше реализиран, за да осигури осъвременена архитектура, отворени връзки с модулите на системата, както и обновени политики и средства за сигурност. В допълнение в процеса на промяната се подменя и цялата инфраструктура, което допълнително доведе до по-добра производителност и намали времената за административно системните процеси", разказва Цветомир Досков, изпълнителен директор на "Сирма Бизнес Консултинг".

Проектът е планирано да премине на две фази. Първата фаза включва ъпгрейд на основната система Oracle FlexCube до версия 12.4, миграция на наличните системи и функционалности и интеграция със съществуващите във финансовите институции сателитни системи. Втората фаза обхваща новите банкови услуги и модули на FlexCube.

Предизвикателството
Проектът стартира, но няколко месеца по-късно светът се оказва затворен заради глобалната пандемия от COVID-19. Това налага да се направят промени в плановете и да се потърси нов начин за осъществяване на модернизацията.

"Пандемичната ситуация наложи да мислим извън традиционните стереотипи и да изследваме неконвенционални възможности. Проектът беше предизвикателен по отношение както на технологията, така и на ограниченията. Трябваше да направим цялостен технологичен ъпгрейд, миграция на данните и информационните системи, добавяйки нов набор от инструменти и обогатени функции. Всичко това трябваше да се извърши отдалечено, а не както беше планирано - на място. Таймингът, взаимодействието и стиковането до най-малките детайли беше от ключово значение. И ние го реализирахме", споделя Велко Тодоров, ръководител на проекта и управляващ директор на "Сирма Бизнес Консултинг".


Велко Тодоров, ръководител на проекта и управляващ директор на "Сирма Бизнес Консултинг"

Велко Тодоров, ръководител на проекта и управляващ директор на "Сирма Бизнес Консултинг"Всички тестови и миграционни дейности са извършени в условия на пълно затваряне и блокиране на физическата дейност в помещения на банката. Всички екипи и външни експерти работят "дистанционно" за осигуряване на миграционните дейности. През цялото време се поддържа конферентна връзка с "щаба" на проекта. В резултат екипите завършват комплексното внедряване на Oracle FlexCube 12.4 в срок, спазвайки най-високите стандарти за качество.

"Добрата новина е, че всичко стана толкова бързо, че никой от участниците и от клиентите нe успя да се отегчи или да усети забава или разочарование", коментира Цветомир Досков.

Решението
Версията, която е внедрена, разполага с изцяло нов потребителски интерфейс и множество нови функционалности, които не са новост за FlexCube, но сега за пръв път започват да се използват от банката. "Пуснахме например функционалности, които дават възможност банката сама да управлява ATM и POS в рамките на собствената мрежа, което значително намалява общите разходи по касова и инкасова дейност за клоновете", разказва Досков.

Системата е свързана и интегрирана с 12 допълнителни системи като DWH, MIS, регулаторни отчети, карти, електронни канали, система за управление на процеси и множество модули. "Иновативното и интересното в случая е, че 8 от всичките 12 системи преминаха в синхронна работа и осъществяват транзакциите и диалога с основната система в реално време. Това даде възможност банката наистина за предоставя услуги в режим 24х7 без никакво забавяне или временно блокиране на който и да било от електронните канали", коментира Досков.

По думите му основните ползи от обновената система са оптимизиране на времената за сервизиране и поддръжка. "Знаете колко е важно във Формула 1 да може да останете в бокса само 3-4 секунди, тук е същото. От друга страна, ако говорим за откупуване на инвестицията - този срок е фиксиран от банката на 60 месеца", обяснява той.

От "Сирма БК" са категорични, че проектът е новаторски в световен мащаб и на практика е първата напълно отдалечена миграция на основна банкова система от такъв размер. В перспектива този нов модел на работа може в голяма степен да замени традиционното внедряване на място. Ползите са, че банковият сектор ще се окаже много по-подготвен за непредвидени ситуации и ще разполага с ефективен метод за развитие на своите информационни системи дори в усложнена обстановка, свързана с епидемии, климатични бедствия или конфликти. Не на последно място, този дистанционен подход спестява транспортни разходи и намалява въглеродния отпечатък на подобни внедрявания.

Какво предстои
Втората фаза на проекта вече е в ход, като тук фокусът е в две посоки. На първо място, целта е увеличаване на броя на ползваните функционалности и системните решения (т.е. въвеждат се още две сателитни системи и два модула от FlexCube. Основният акцент е въвеждането на системата за скоринг, която ще работи за множество електронни канали и за администриране и помощ при вземането на решения при оценка на кредитополучатели, както и за оценка на самите кредитни сделки.

На второ място, целта е да се повиши сигурността на всички вътрешни системи, които се ползват от банката, с интегриране на решение за еднократни кодове, което се доставя от "Сирма БК".

X