Проекти

Технологичният парк в Габрово сближава науката и бизнеса

Мария Динкова

ТУ - Габрово, откри първия извънстоличен комплекс с общо 18 оборудвани лаборатории

Тясното сътрудничество между науката и бизнеса е едно от важните условия за постигането на иновации и технологичен напредък. Този тип партньорство обаче понякога се оказва сериозно предизвикателство поради своя специфичен характер и нуждата от платформа и място, където то да бъде създадено и развивано. В този смисъл на помощ идват технологичните паркове, които се превръщат в своеобразни центрове, позволяващи на учените да се срещнат с компаниите, за да реализират новаторски и модерни проекти.

Този замисъл седи в основата на създаването и на последния технологичен парк у нас, който е и първият подобен извънстоличен комплекс. Той беше открит от Технически университет - Габрово, в края на ноември тази година. Висшето учебно заведение е водеща организация по проекта, като работата по него се реализира в партньорство с други български висши учебни заведения (сред които Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), с институти от Българската академия на науките (Институт по електроника, Институт по роботика, Централна лаборатория по приложна физика), както и с местни компании. Общата стойност на цялата инициатива е над 23 млн. лева, а финансирането е осигурено по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

По думите на ректора на ТУ - Габрово, проф. д-р инж. Илия Железаров това е една значима инвестиция за града и региона, която ще подпомогне развитието не само на науката, но и на местния бизнес. Той изтъква също така, че един от ключовите фактори за реализирания успех е тясното партньорство, което е изградено както с другите научни организации в страната, така и с компаниите. Ректорът признава, че за него изпълнението на проекта и построяването на технологичния парк е една сбъдната мечта, изисквала много търпение и усилия, които в крайна сметка се отплащат, а на 20 ноември официално беше прерязана лентата и беше открит новият комплекс.

В полза на региона
Идеята за построяването на парка се ражда още в началото на 2012 г., но реална възможност за нейното осъществяване се появява едва със старта на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" през 2014 г. В резултат на много срещи, преговори и планове самото споразумение за стартирането на проекта се подписва през 2018 г. и в продължение на две години тече работата по ремонта на сградите и по закупуването на оборудването. Основният стремеж на ТУ - Габрово, не е просто да се възстановят съоръженията и инфраструктурата, но и да се създаде един истински център за иновации, за развитие на приложната наука, за обучение на студентите и младите специалисти.

Към момента паркът разполага с общо 18 лаборатории, 14 от които са групирани в четири лабораторни комплекса. Поради публичния характер на финансирането преимуществено наличното оборудване и техника се предвижда да се използват за научни цели, както и в процеса на обучение. Студентите още от първите курсове ще имат възможност да извършват част от упражненията си в комплекса, да работят по свои проекти, а също така да реализират и дипломни работи с помощта на модерното оборудване. От ТУ - Габрово, искат с техниката да привлекат и млади докторанти, които да поемат щафетата и да продължат работата си в технологичния парк. В допълнение комплексът ще бъде отворен и за ученици, за да могат да се докоснат от технологиите в него, включително при определени условия да извършват свои разработки. По този начин от университета се надяват да насърчат интереса сред младите към науката и да допринесат за развитието на новите таланти в областта на технологичните и инженерни специалности.

Тъй като една от целите на проекта е да се подпомогне сътрудничеството между науката и бизнеса, компаниите също ще имат достъп до лабораториите. Съответно съгласно изискванията се предвижда оборудването да може да се използва за комерсиални цели в 20% от времето, като според проф. Железаров това ще бъде напълно достатъчно, за да се разрешават конкретни проблеми на индустрията. Той допълва, че всяка организация, която има интерес от партньорство, може да се свърже с ръководството на университета, за да се осъществи контакт и да се разгледат възможностите за сътрудничество. За професора това е уникална възможност, тъй като много често за индустриалните компании не се оказва рентабилно да купуват подобна скъпа техника с цел създаване на иновации и развойна дейност.

Засега проектите, които се реализират в парка, са с научна цел, но се очаква през следващата година вече да се работи и по такива с комерсиална. Същевременно университетът вече е започнал и процес на акредитация на част от лабораториите. По този начин те ще могат да извършват измервания, на чиято база висшето учебно заведение ще може да издава сертификати, достоверни и признавани в страната и в чужбина. Очаква се плановете за развитие за 2021 г. да бъдат представени през декември.

Следващата стъпка
За съжаление към момента не може да се разкрие пълният потенциал на новия комплекс, тъй като заради настоящата ситуация обучението в ТУ - Габрово, протича изцяло онлайн. Проф. Железаров споделя, че неговата мечта е да види как техпаркът оживява, как учениците правят своите първи стъпки в докосването с технологиите, а студентите и докторантите изпълняват проекти и задачи с модерното оборудване. "В крайна сметка искаме да направим изследвания, които след това да станат реализирани иновации, за да бъдат полезни за индустрията и за страната ни. Но, за да стигнем дотам, за да имаме устойчивост в работата на системата ни, ние трябва да осигурим млади хора, с които да работим на тази техника", споделя ректорът.


проф. д-р инж. Илия Железаров, ректора на ТУ – Габрово

проф. д-р инж. Илия Железаров, ректора на ТУ – ГабровоНеобичайната обстановка обаче категорично не спира плановете на учебното заведение за бъдещо развитие. Проф. Железаров посочва, че откриването на техпарка в София е било важна стъпка за реализирането на проекта в Габрово. Според него след отварянето на новия комплекс може да се говори дори за създаването на асоциация в бъдеще.

Не на последно място, университетът планира стартирането и на още една инициатива - в допълнение към новото съоръжение да се изгради и място, насърчаващо предприемачеството. В тази връзка се предвижда изграждането на своеобразен инкубатор, който да позволява на младите учени и специалисти на база на своите разработки да създават собствени компании, да развиват и експериментират с идеите си. В новата инфраструктура прохождащите бизнесмени ще могат да използват патентна, юридическа и дори счетоводна помощ. Професорът напомня, че в Габрово и региона има много предприятия, които са възникнали по подобен начин, а предлагането на собствени и иновативни продукти е традиционно за местния бизнес. Затова той е убеден, че новият център за предприемачи ще улесни създаването на нови фирми, които ще имат интерес да се развиват в областта на мехатрониката, информатиката, информационните, комуникационните и чистите технологии.

X