Проекти

Mywork демократизира достъпа до трудовоправните консултации

Иван Гайдаров

Платформата предлага безплатна информация за всички законово заложени правни отношения между служители и работодатели

Допреди няколко месеца ефектите от най-голямата пандемия, с която човечеството се е сблъсквало до момента през XXI век, бяха по-скоро в сферата на прогнозите. Но малко повече от година след нейното начало вече има достатъчно статистически данни, за да си дадем сметка за реалните измерения на кризата в различните обществени сфери. Пазарът на труда не прави изключение, а там перспективите определено не са розови.

Според последните изследвания на Международната организация на труда, агенция на ООН, понастоящем глобалната работна сила е около 3.3 милиарда души, от които около 2 милиарда (62%) са заети в неформалната икономика. От тези 2 милиарда почти 1.6 милиарда се очаква да бъдат засегнати от кризата, породена от пандемията и мерките за нейното овладяване. Когато става дума за по-младите участници на пазара на труда, статистиката също не е особено обнадеждаваща - безработицата е засегнала 67.6 милиона млади жени и мъже по света, или 13.6% от младежката работна сила.

Пазарът на труда в България също започва да усеща във все по-голяма степен негативното въздействие на пандемията. Зa първата седмица на февруари нoвopeгиcтpиpaнитe безработни ca 8133, с което общият брой на останалите без работа за последните 12 месеца достига 168 xил., coчaт данните oт Haциoнaлния статистически институт (HCИ).

Промяната в заетостта на толкова много хора и несигурността на много повече превръща обществената информираност относно трудовоправните взаимоотношения в изключително важно условие за минимализиране на проблемите на пазара на труда у нас. Именно тази кауза си поставя като цел и д-р Тодор Капитанов, юрист в сферата на трудовото право и национален секретар на КНСБ, със създаването на платформата за безплатни юридически консултации Mywork.

"Това е единствената по рода си в България платформа, която автоматизира и дигитализира достъпа до трудовоправната материя. Правото не може да търпи особени изменения, но достъпът до подобна материя с удобна навигация позволява на всеки гражданин, дори да няма юридическа подготовка, да намери отговори на своите въпроси. Платформата улеснява максимално потребителите, като те могат да открият отговори на своите търсения в рамките на 3-5 клика", обяснява д-р Тодор Капитанов и добавя: "Тя е налична 24 часа в денонощието и е абсолютно безплатна, защото вярвам, че достъпът до информация, свързана с правата и задълженията на гражданите, трябва да бъде предоставян свободно - било то от държавата или от други организации. В случая искаме да дадем посока на един подобен процес."

Mywork - трудовоправна помощ за всеки

Платформата mywork.bg обхваща всички възможни аспекти на трудовоправните взаимоотношения между служители и работодатели, а също така и цели да даде достъп до синтезирани правни постановки в сферата за потребителите, които нямат нужната юридическа подготовка. До идеята за създаването й д-р Тодор Капитанов стига след началото на пандемията и ръста на случаите, в които граждани се нуждаят от правна помощ, която невинаги могат да си позволят. "Всичко започна по повод пандемията, когато хората имаха все повече нужда от подобни консултации. Нямах свободна минута, в която да не съм на телефона и да разговарям с някого. В същото време много често, когато човек отиде при адвокат за консултация, трудно може да обясни какъв точно е проблемът, ако не носи точните документи. Всяка специализирана материя си има своите особености и затова често въпросите, които задават гражданите, не им носят търсените отговори. Затова и идеята на платформата mywork.bg е да ги насочи предварително какви документи трябва да си подготвят, за да си спестят време. Както потребителите навигират платформата, така и тя навигира тях в правната област", обяснява нейният създател.

А навигацията в mywork.bg наистина е направена възможно най-интуитивна. В средата на началната страница на сайта потребителят вижда бутон "Старт на консултацията", който го извежда в меню с всевъзможни правни категории. Списъкът включва различни трудовоправни казуси като обезщетение при безработица, напускане на работа, майчинство, пенсиониране, командировки и колективно трудово договаряне. Освен това потребителите могат да намерят изчерпателна информация за правните положения по отношение на критични области като норми за извънреден труд и компенсациите, заложени в Кодекса на труда. Трансформацията на пазара на труда вследствие на COVID-19 и новите изисквания, които налага тя, също са обект на правната експертиза на mywork.bg.

"Пандемията промени всички сфери, а по отношение на трудовоправните отношения основните предизвикателства, на първо място, са свързани с разпределението на работното време и режима на работа от вкъщи - кога започва работният ден, кога свършва и как точно протича. Законодателството урежда тези положения, но когато реалността е такава, каквато е в момента, се виждат някои слабости. Има пропуски не само в законодателството, но и в отношенията между работодателите и служителите", обяснява д-р Тодор Капитанов.

На второ място, юристът посочва, от една страна, факта, че често при работа от вкъщи хората работят на места, които не са пригодени за това - дивани, кресла и т.н., а от друга - че се унифицира работното и свободното време, тъй като голяма част и от двете преминава пред екрани и устройства. "Тук е моментът работодателите ясно да определят позволените почивки на всеки час и цялостната трудова рамка. Съществува и въпросът, че те трябва да осигурят на служителите условията, които имат в офиса - компютър, консумативи, ергономичен стол, защото в последната година всъщност домовете на много хора се превърнаха в офиси", обръща внимание националният секретар на КНСБ.

Относно най-често задаваните въпроси в платформата юристът изброява: "Най-честите въпроси са свързани с уволненията и напускането на работа, обезщетенията, които се получават при различните варианти, както и въпросите около пандемичните мерки - на какви отпуски и болнични имаме право по време на пандемията, какво се прави при смърт и т.н. Пенсионирането, майчинството и работното време също са основни теми на консултациите."

По думите му българското законодателство урежда много аспекти при работата от разстояние, тъй като законът действа по същия начин, без значение дали човек работи от дома си или от офиса, предполагайки, че когато домът на даден служител е и негов офис, важат същите правила - кога има почивка, какво трябва да е осветлението, кой осигурява консумативите. Като добра практика д-р Тодор Капитанов посочва това, че много компании вече изграждат специализирани политики за работа от разстояние и въвеждат специфичен ред за този тип работни отношения, а относно предимството на платформата пред безразборното търсене на информация в интернет той е категоричен: "В интернет има много информация по трудовоправните въпроси, но тя не е синтезирана. Когато един потребител тръгне да търси информация, се сблъсква с много противоречиви мнения и често не може да си изгради ясна представа. В mywork.bg цялата правна информация е синтезирана по секции и изцяло основана на българското законодателство."

Колко важна роля може да има една подобна платформа във времена на динамични промени, неочаквани обрати и засилено усещане за несигурност доказва и статистиката на Инспекцията по труда за 2020 г. Според нея регистрираните нарушения на Кодекса на труда, в които институцията се е намесвала по сигнали или планирани инспекции, са над 150 000. Колко са тези, които остават извън обсега на административните рестрикции, само можем да гадаем. Но фактът, че двата най-нарушавани закона у нас са този за движение по пътищата и Кодексът на труда, недвусмислено доказва нуждата от платформи като mywork.bg, за чието развитие д-р Тодор Капитанов казва: "Първо искаме да видим обратната връзка от потребителите и тогава ще пристъпим към оптимизация на платформата. В момента правим първата крачка към изграждането на един портал за достъпна юридическа помощ. Надявам се да провлачим крак и да предизвикаме процес на дигитализация и демократизация на правната наука."


X