Проекти

Враца по пътя към интелигентния град

Майя Бойчева-Манолчева

Стъпка по стъпка Враца върви към титлата Smart city, а зад това стоят няколко проекта, които са в процес на реализация. Единият от тях епроектът "Интелигентен град". Той се фокусира върху решаване на проблемите с автомобилния трафик и липсата на места за паркиране и проследяване на качеството на въздуха. В допълнение е включен и информационен модул, от който гражданите могат да получават информация за местните инициативи, както и карта на културите и историческите забележителности в общината. Стойността му възлиза на 396 000 лева без ДДС, които са осигурени от бюджета на община Враца.

"Проектът "Интелигентен град" предполага разработването и интеграцията на информационните и комуникационните технологии с цел подобряване качеството на живот на гражданите и постигане на устойчиво икономическо развитие. Чрез него се цели осигуряване на по-висока ефективност на градската инфраструктура, както и насърчаване на гражданското участие", разказва кметът на община Враца Калин Каменов.

Стъпка по стъпка

Първата стъпка при изпълнението на проекта се състои в предварителното проучване и идентифициране на нуждите на гражданите и общината. Това се осъществява благодарение на партньорството между всички заинтересовани страни. Впоследствие съвместно с ИТспециалисти са обсъдени и идентифицирани приоритетите и всички възможни технологични решения.
"Едно от най-важните условия за функциониране на системата е да не се изискват допълнителни приставки при използването на платформата. По този начин ще се осигури нейната ефективност, без да се налага излишно презареждане на страници", разказва Полина Георгиева, старши експерт в дирекция "Програми и проекти" в община Враца.
Последната стъпка е популяризирането на новите технологични решения, които са внедрени в градската среда. Това предполага избор на канали за разпространението на информация сред най- голям кръг от хора.

Решението

Системата е разделена на отделни модули, които комуникират и споделят информация помежду си в реално време. Модулите са пет:
  • Модул за околната среда и качеството на въздуха в гр. Враца. Състои се от метеорологични станции, предоставящи информация в реално време за качеството на въздуха и метеорологичните условия на територията на града
  • Модул за камери, разпознаващи регистрационни номера, който генерира информация за времето на преминаване на превозното средство и снимка на регистрационния му номер
  • Модул за управление на уличното паркиране, който включва дефиниране на различни места и зони за паркиране и визуализация на карта, както и оборудване с датчици и предоставяне на информация за свободни и заети паркоместа
  • Информационен панел с новини за гражданите и гостите на община Враца
  • Точка на интереси, която визуализира на карта културни и исторически места и забележителности на територията на община Враца.
Информацията от отделните модули се представя в реално време на сайта: https://vratza-smart.bg/. Системата поддържа два интерфейса - един с оперативна функция, за целите на община Враца, и един - предназначен за гражданите.

"Съвкупността от модули в рамките на проекта има за цел да намери решение на проблемите, свързани с автомобилния трафик и ограничените места за паркиране. На едно място се обединяват актуални данни и новини, а информацията за туристическите обекти, работното им време и местоположение служи за улеснение на гостите на града", обяснява Полина Георгиева.

Благодарение на модула за камери, разпознаващи регистрационни номера, административните служители могат да осъществяват своевременен контрол върху трафика на тежкотоварни автомобили в централните части на града и да се предотвратява образуването на задръствания.
От общината са категорични, че оптимизирането на автомобилния трафик ще доведе до по-добро качество на въздуха. В резултат на проекта очакванията са обществеността да повиши своята социална отговорност и да нарасне интересът на хората към културните и туристическите забележителности в града.
Системата e гъвкава и може да бъде надградена според нуждите на други градове и територии.

Какво предстои

"Проектът Smart city е само началото на интелигентната трансформация на община Враца. Освен него местната администрация работи усилено върху редица други инициативи, които са насочени към сферата на туризма", разказва кметът Каменов.

В процес на изпълнение е и проектът "Модернизиране на градския транспорт в община Враца", финансиран по ОП "Околна среда 2014 - 2020 г.". В рамките му ще бъдат закупени и доставени 13 нови електрически автобуса и 9 нови тролейбуса за нуждите на обществения транспорт в община Враца. Освен електронни информационни табла, поставени на автобусните спирки, в платформата https://vratza-smart.bg/ ще бъде интегрирана и карта, която ще отразява моментното местоположение на новите превозни средства.
На следващ етап ще се работи и в областта на интелигентното сметосъбиране чрез инсталиране на сензори в контейнерите за отпадъци, които отчитат нивото на тяхната запълненост.

Враца е и един от 126-те града в световен мащаб, бенефициент по проекта "Предизвикателство "Интелигентни градове" (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия.
"Градът разполага с най-модерната система за видеонаблюдение в страната, в която е вграден последен модел изкуствен интелект, свързан с база данни в реално време", споделя Калин Каменов.
Във Враца се намира и първият дигитален хъб в Северозападния регион, който предоставя безплатно разнообразни ИТ услуги, сред които обучения, сертифициране, разработка на софтуер, работа със софтуерни платформи и управление на дигитални проекти.

X