Проекти

Paysafe реализира облачната си стратегия с Microsoft Azure

Мария Динкова

Партньорството между двете компании поставя началото на мащабен проект за миграцияПо думите му в резултат на COVID-19 пандемията търсенето на дигитални и алтернативни методи за разплащане е станало много по-разпространено. Именно и затова от компанията продължават да разширяват своя бизнес и продуктови линии, разработват нови решения, добавят подобрения в настоящите си продукти, а също така фокусират своите усилия върху сигурността и модернизация на технологиите. "Инвестираме в нови решения за обработка на данни и оценка на риска заедно с цялостната миграция към облачни системи, за да ускорим иновациите и да увеличим мащаба", подчертава Станков.

Партньорството с Microsoft

Реализацията на проекта предвижда Paysafe да въведе в бизнес процесите си отворената облачна платформа Microsoft Azure заедно с редица инструменти за плащания и търговски услуги за своите клиенти в САЩ. Като цяло облачната стратегия ще позволи на платформата да внедрява иновации бързо и в мащаб, ще гарантира ефективни методи за разработване на нови продукти, а също така ще предостави гъвкави решения на търговците и подобрено преживяване на крайните потребители.

Миграцията на услугите на Paysafe за обработка на плащанията към Azure обаче е само част от по-широкото партньорство сMicrosoft. Всъщност тази нова посока в сътрудничеството между двете компании представлява надграждане на наскоро реализирана интеграция на Місrоѕоft c рауѕаfесаrd - решение за онлайн ĸeшoви плащания на Рауѕаfе, използвано от клиенти на Місrоѕоft Ѕtоrе и Хbох.соm в 22 държави.

Планът на проекта

Поради големите мащаби на проекта неговото изпълнение обхваща по-голям период от време и ще премине през няколко основни етапа. На първо място, ще бъде направен предварителен анализ на готовността на всички продукти за работа в облачна среда. На база на тези данни ще бъдат определени обхватът и стратегията за миграция, като приложенията ще бъдат разделени в три категории: ReHost (Lift and shift first), RePlatform (Lift, Tinker and Shift), ReArchitect (цялостно построяване на приложенията в облачна среда).

В следващия етап от проекта се предвижда да бъдат инвентаризирани всички договори и лицензи, валидни за инсталационната среда (on-premise), както и да бъдат оценени текущите и бъдещите разходи за миграция в Azure.

"След това ще направим преглед за готовността за облачната среда и ще създадем тригодишен план за възвръщаемост на инвестициите. Следват оценка на риска и регулаторните изисквания, планиране на миграция с минимално до нулево прекъсване на работата (downtime), изходна стратегия и изготвяне на план за премахване на домейн контролерите (dC decommissioning)", допълва експертът.

В последната фаза се предвижда да се проведе обучение на персонала, миграция на пилотна среда и тестове. Също така към облака ще бъдат прехвърлени и производствени услуги, които ще функционират паралелно с текущите, и ако е необходимо, ще бъде оказано съдействие на клиентите при миграцията към новите решения.

Ролята на софийския офис

По-голямата тежест от работата по проекта ще лежи върху раменете на служителите на Paysafe в софийския офис, които главно ще извършат миграцията с Azure. За Станков основното предизвикателство при изпълняването на подобен тип проекти винаги е свързано с хората. За да могат екипите спокойно и уверено да се включат в същинската миграция към облачна среда, още миналата година служителите в компанията са преминали редица обучения и курсове.

"Paysafe разполага с едни от най-добрите ИТ специалисти, но смяната на фокуса към поддръжка на облачни услуги изисква нови умения - това важи особено много за инфраструктурните специалисти. По време на миграцията трябва да гарантираме, че услугите в центровете за данни работят безпроблемно, като паралелно с това трябва да останем мотивирани и убедени във възможностите на облака", уточнява експертът.

Приоритети за 2021

Реализирането на облачната стратегия обаче не е единствената инициатива за компанията през тази година. От 31 март Paysafe вече е публична компания и излиза на нюйоркската борса. Друго важно събитие за платформата за разплащания ще бъде и отварянето на офис във Варна, като в тази връзка вече са наети и ИТ специалисти, които ще работят там.

Не на последно място Paysafe продължава да фокусира вниманието си и върху благосъстоянието на своите служители в настоящите несигурни времена. "Разработихме качествени програми и инициативи за обучение и развитие, благосъстояние, социално включване и приобщаване, околна среда и се радваме да видим, че комуникацията между нашите колеги, както и тяхната продуктивност, са запазили нивата си отпреди COVID-19 кризата. Следим тенденциите и виждаме, че много компании не бързат да се върнат към работа в офис среда. До известна степен работата от вкъщи вече е нещо нормално, тъй като компаниите се адаптираха бързо по време на COVID-19, но за да бъде успешна и ефективна, са нужни още усилия. Това значи не само предоставяне на всичко необходимо за работа от вкъщи, но и специфичен фокус върху управлението и взаимодействието между екипите", заключва Станков.

X