Сигурност

Човешкият фактор - заплаха №1 за информационната сигурност във финансовите институции

CIO Media

 Проучване на Делойт показва, че икономическа криза засилва рисковете за информационната сигурност на най-големите финансови институции в света. Несигурността на работните места и липсата на финансиране създават предпоставки за увеличаване на нарушения на сигурността

 


 

МЕТОДОЛОГИЯ
Проучването е проведено от Глобалната група експерти специализирани в предоставяне на услуги на финансови институции на Делойт (GFSI), чрез лични интервюта и използване на онлайн въпросници. Въпросите в проучването са съгласувани с висши ръководители по информационни технологии (CISO, ИТ изпълнителен директор, екип за управление на сигурността, т.н.) в топ 100 на световните финансови институции от секторите на банковото дело, застраховането, ценни книжа и управлението на активи. Въпросите обхващат области като управление, инвестиции в областта на информационната сигурност, риск, използване на технологии за сигурност, качество на операциите и защита на личните данни. Интервюирани са представители на публични и частни организации от 32 страни, разделени в пет региона: Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА), Япония; Азия и тихоокеански регион (APAC); Северна Америка (NA) и Латинска Америка и Карибския басейн (LACRO) . Поради различни фокуса на изследваните институции и качествен формата на изследванet, някои резултати могат да надхвърлят 100% или да бъде представителни за съответния регион.

* Пълният текст на глобалното проучване на Делойт по сигурността в сектора на финансовите услуги може да намерите на www.deloitte.com


X