Сигурност

Марко Кюнапу от Съвета на Европа: Конвенцията за киберпрестъпления да се превърне в глобален стандарт

CIO Media

През ноември тази година Конвенцията за киберпрестъпленията отбелязва 10 години от влизането си в сила. Създадена в Страсбург през 2001г. от Съвета на Европа с активното участие на държавите наблюдатели Канада, Япония и Китай, днес тя е единственият законов международен инструмент в борбата с виртуалната престъпност. За предизвикателствата, които стоят пред документа, и еволюцията на киберпрестъпността разговаряме с Марко Кюнапу, председател на Комитета за конвенцията за киберпрестъпленията в Съвета на Европа. Кюнапу посети България по повод “Регионалната конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, която се провежда от 19 до 21 октомври в София.

Г-н Кюнапу, какво успя и какво не успя да постигне Конвенцията за киберпрестъпленията през изминалите 10 години?
Преди 10 години нямаше нито един международен инструмент, който да се бори с киберпрестъпността. Сега вече разполагаме с такъв документ, който е широко приет в целия свят. Към момента 30 страни са приели Конвенцията, като много други държави, включително и извън Европа - Азия, Южна Америка, Африка, са поканени да разгледат и да приемат инструмента. Ние работим в посока по-широкото и разпространение, като се надяваме тя да стане глобален стандарт.

Колко ефективна е тя в борбата с киберпрестъпността? Има ли недостатъци?
Конвенцията създава законова основа за имущественото и процесуално право. Освен това тя е законова основа и за сътрудничество между отделните страни при разследването на киберпрестъпленията. Документът се прилага успешно в много случаи. Но трябва да отбележа, че имплементацията му не е една и съща във всички страни, които са го приели. Ние полагаме усилия в тази насока и когато е необходимо, помагаме на държавите, за да използват възможностите му най-пълно.

Предизвикателството пред конвенцията е, че киберпрестъпленията са с глобален характер и разследването им е възможно само с международно сътрудничество. Именно тук имаме нужда от подобрения. Пред нас стои задачата да преразгледаме функционирането на контактните точки и да изгладим проблемите при съвместната работа на държавите.

Киберпрестъпленията и технологиите еволюират много динамично. Следва ли конвенцията тези промени?
Да. Ние разучаваме новите технологии. Когато документът беше подготвен и отворен за подписи преди 10 години, интернет беше различен. Сега имаме нови възможности като облачните технологии, при които потребителите могат да съхраняват данните си в облака. Понякога това може да доведе до проблеми с прилагане на законодателството, защото не е ясно къде точно се намира информацията. Затова ние в Съвета на Европа и Комитета за конвенцията за киберпрестъпления анализираме този проблем и когато е необходимо, ще добавим допълнителни инструменти или протокол. Ние постоянно работим в посока актуализиране на конвенцията, за да отговаря на предизвикателствата на времето.

Как документът може да се приложи за разследване на престъпления в бизнес сектора?
Корпоративният сектор е под атаката на киберпрестъпниците много често. Компаниите, станали жервти на виртуални измами, трябва да се обърнат към националните институции. Наблюдавали сме добри практики на сътрудничество между частния и публичния сектор, които успешно разследват  киберпрестъпления.

Как виждате развитието на киберпрестъпленията в близкото бъдеще?
С все по-широкото разпространение на компютърните системи всички сфери на ежедневния живот са някак си свързани с интернет. Това поставя нови въпроси и рискове, които трябва да се имат предвид, особено киберсигурността. Правителствата и частният сектор трябва да обръщат повече внимание на мерките за сигурност, за да защитят личните данни на потребителите. Това е предизвикателство. Броят на потребителите се увеличава всяка година и е очевидно, че кибепрестъпленията ще продължат да се развиват.


X