Сигурност

Forrester: Мобилните устройства изискват цялостна промяна в статичното мислене за сигурността

CIO Media

Forrester: Мобилните устройства изискват цялостна промяна в статичното мислене за сигурносттаМоделът на ИТ сигурност, който администраторите използват, е вече остарял и трябва да бъде заменен от нов “безсъстоятелен” подход, се казва в публикувания наскоро доклад “Prepare For Anywhere, Anytime, Any-Device Engagement With A Stateless Mobile Architecture” на анализаторската компания Forrester.

Според доклада, състоятелният модел, използващ фиксирани защитни стени и инфраструктурни входове, е бил актуален, когато компютрите са стояли в определени локации и е можело да се управляват с традиционна мрежова инфраструктура. Мобилността обаче промени това.

Този традиционен подход е тежък за управление, скъп и неудобен, често водещ до проблеми като недостатъчни мобилни VPN, се казва в доклада. Увеличаването на използваните лични устройства на работното място създава дупки в сигурността.

От Forrester препоръчват потребителите да не правят предположения за устройството въз основа на неговя тип, локация, видими възможности да предоставя услуги и достъп до приложения. Тези параметри трябва да се оценяват всеки път, когато то се свърже към корпоративната информационна среда. Използваният дълго време модел за мобилна сигурност ще бъде заменен от динамична инспекция на устройствата и нулево доверие.  

Въпросът с мобилната сигурност остава важен, защото все по-голяма част от комуникацията между крайните потребители ще преминава през мобилните устройства. “Мобилността обещава да донесе нови иновации, да достигне нови аудотории и, най-важното, да създаде невиждан досега потребителски опит и бизнес възможности”, се казва в доклада. 

 

IDG News Service


X