Сигурност

“Български пощи” ЕАД реализират европейски проект в областта на ИТ сигурността

CIO Media

Български пощи“Български пощи” ЕАД започнаха работа по европейски проект “Съвременен център за кибер защита”  ACDC (Advanced Cyber Defense Center). Проектът е на стойност над 15,5 млн. евро, за период от 30 месеца. Той е разработен и спечелен от консорциум от 28  компании в 14 държави – членки на ЕС с участието на „Български пощи” ЕАД - единствен представител за България.
Дружеството участва в разработването на проект на тема “Надеждни е-услуги и други дейности” - по подтема “Киберсигурност” по Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации”.
Направлението. “Киберсигурност” е насочено към разработка и внедряване на иновативни решения за борба с паразитен софтуер от тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри. Целта е тестване и верификация на сигурността на информацията, предотвратяване и/или почистване от проникнал паразитен софтуер в подобни корпоративни мрежи, в които протичат отговорни бизнес процеси и/или се предоставят административни услуги на е-правителството, свързани с финансови транзакции и лични данни.
Предвид критичността на ИТ – инфраструктурата на „Български пощи” ЕАД  от гледна точка на лични данни, възможни нерегламентирани финансови транзакции с тях и др. кибер-заплахи, целта на проекта е да се елиминират подобни възможности и да се  опазят личните данни в базите данни.
На първия етап от работата в ИТ инфраструктурата на дружеството се внедрява мощен анти-ботнет софтуер за лабораторно тестване и пробна експлоатация. Целта е откриване, предотвратяване и блокиране на атаки от паразитен софтуер в мрежата на Български пощи. Софтуерът е разработен от партньор в консорциума по проекта – CARNet, представител на СЕРТ Хърватия и изследователска организация за разработка на софтуер.
„Български пощи” ЕАД ще привлекат и подпомогнат компании от банковия сектор, от сферата на инкасо-услугите, на масовите гласувания по интернет в шоу-бизнеса и др. в борбата им с опасностите от атаки и проникване на опасни вируси, малуер и друг паразитен софтуер в информационните им системи и мрежи.
“Със своята иновативност и мащабност проектът  ACDC няма аналог на територията на България. Планираните в проекта дейности и научни разработки  са в съответствие с политиката за информационна сигурност  в мрежата на националния пощенски оператор „Български пощи” ЕАД, както и в мрежите на  неговите корпоративни контрагенти. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в нашата мрежа ще бъде основа за решаването на проблема с кибер сигурността на национално ниво”, се казва в официалното съобщение на Български пощи до медиите.


X