Сигурност

Голяма банка раздаде милиони долари на клиенти заради софтуерна грешка

CIO Media

Австралийската Commonwealth Bank неочаквано превиши кредитните лимити на клиенти с 2,5 милиона австралийски долара (около 1,87 милиона щатски долара) в резултат на система грешка. Тя била допусната от автоматичната програма калкулатор, която оценява платежоспособността на физически лица. При разчетите програмата не отчитала разходите за живот и за поддръжка на дома, декларирани от получателите на кредити в периода юли 2011 г. до септември 2015-а.

В резултат банката е допуснала преразход на средства по сметките на 9577 клиенти, на които не би било разрешено да се превиши лимитът, ако програмата правилно оценява техните декларации. Допълнително още 1152 клиенти са получили грешно разрешение за преразход на средства, но на тях това разрешение би им било издадено дори при правилен разчет. По данни на банката, цитирана от CNews, грешката е засегнала сметките на почти 2% от клиентите, които се ползват с персонални кредити. 

С проблема се занимава Австралийската комисия за инвестиции и ценни книжа (ASIC), която вече е връчила на банката четири протокола за нарушения на обща сума 180 хиляди австралийски долара (135 хиляди щатски долара). В дадения случай банката непреднамерено е нарушила законите, задължаващи заемодателя да се отчита. ASIC заявява, че в някои случаи банката грешно е позволила да се превиши кредитния лимит даже на тези лица, декларираните разходи на които превишават декларираните доходи. По вина на банката много от клиентите не могат или могат, но с голямо усилие, да погасят задълженията по своите сметки. 

Commonwealth Bank, основана през 1911 г., днес е най-големият австралийски финансов конгломерат. Той има филиали в Нова Зеландия, Фиджи, САЩ, Великобритания, държави от Азия и представлява най-крупната компания на Австралийската борса. 

През финансовата 2016 година банката е увеличила с 15% разходите за ИТ, който в резултат са достигнали 1,5 милиарда австралийски долара (1,12 милиарда щатски долара). От тях за обновяването на софтуера са изразходвани 379 милиона австралийски долара (283,5 милиона щатски), за поддръжка на приложения – 511 милиона австралийски долара (382,17 милиона щатски) и за оборудване на компютърни работни места – 143 милиона австралийски долара (107 милиона щатски).


X