Сигурност

Измамите са станали сериозна заплаха за бизнеса

CIO Media

42% от висшите мениджъри на големи компании смятат измамите за втората по значение пречка пред ръста на бизнеса. Главен негативен фактор продължава да бъде дейността на конкуренцията. Според оценки на Forrester, до 2020 година загубите на компаниите по света от измами ще достигнат $2 трлн.


Резултатите от изследване показват, че много ръководители на компании не осъзнават колко е важно да се намери златната среда между процедурите за предотвратяване на измамите и комфорта на клиентите. И въпреки факта, че по-голямата част от участвалите в допитването не смятат за достатъчно ефективни използваните от техните компании процеси за противодействие на измамите.

Както става ясно, 77% от генералните директори признават, че наличните им стратегии за противодействие на измамите са неефективни. Само в 28% от компаниите, според техните лидери, е изработен балансиран метод за борба с измамите, който не създава неудобства за почтените клиенти. Освен това, под една трета (31%) от компаниите провеждат постоянен мониторинг на опитите за измами, следят транзакциите на клиенти в реално време или имат достъп до точни източници на данни.

Много висши мениджъри осъзнават спешната нужда от бързи действия, опасявайки се, че традиционните бизнес-модели ще потънат в забвение в следващите пет години, защото няма да могат да отговарят на очакванията на клиентите и ще отстъпят място на по-малки, но технически по-грамотни разработки. Рисковете и разходите растат , ако компанията не е в състояние да намери златната среда между ефективните стратегии за противодействие на измамите и комфорта на клиентите им. Почти половината от ръководителите на компании планират в близката една година да подобрят анализирането на борбата с измамите, да инвестират средства в нови технологии, включително в софтуер за разпознаване на устройствата. 


X