Сигурност

Европол: Повечето киберзаплахи останаха засенчени от рансъмуера

CIO Media

През последните 12 месеца бяхме свидетели на няколко безпрецедентни кибератаки с глобален мащаб, ефект и последтвия. Тези действия доведоха до сериозно безпокойство сред обществото, но те представляват само малка част от обширния диапазон на киберзаплахите, пред които сме изправени. Тази седмица Европол представи своя доклад 2017 Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), в който посочва основните киберзаплахи и предлага препоръки за справяне с тези предизвикателства.

„Тази година беше изключителна, имайки предвид размера, вида и обхвата на атаките“, казва изпълнителният директор на Европол Роб Уейнрайт.Документът представлява задълбочена оценка на ключови процеси, промени и зараждащи се заплахи в киберпрестъпленията. IOCTA е изготвен въз основа на данни, предоставени от страните-членки на ЕС, партньори от частния и финансовия сектор, академичните среди.

В доклада си Европол посочва употребата на рансъмуер като водещ елемент в киберпрестъпленията, достигащ „епидемични“ размери. Той дори засенчващ други видове престъпленията в киберпространството, като изтичането на данни, онлайн злоупотребите с деца и измамите с банкови карти.

Данните на европейската полицейска служба разкриват, че над два милиарда документа, свързани с граждани на ЕС, са били засегнати от рансъмуер през последните дванадесет месеца.

„Растящото усъвършенстване в общността на киберпрестъпността, където престъпни групи се обединяват за да осигурят услуги за киберпрестъпления, се превръща в движеща сила за растежа на онлайн престъпленията с цел незаконно облагодетелстване“, допълва Уейнрайт.

Като други важни сфери на киберпрестъпленията, в които се наблюдава сериозно развитие Европол отбелязва атаките чрез ботмрежи, използването на Даркнет, директните атаки срещу банкови системи.

Във връзка с развитието на киберпрестъпността, Европол ще създаде специално звено за борба с дейностите в Даркнет.

Уейнрайт признава, че обществото ни все още няма достатъчно добър отговор на тези заплахи, въпреки успехите на Европол и технологичния сектор срещу големите онлайн престъпни синдикат, и призовава за повече ангажираност на хората и фирмите в тази сфера.


X