Сигурност

Три иновативни продукта за мрежова сигурност

CIO Media

Преди няколко години почти всички фирмени продукти за киберсигурност бяха фокусирани върху категорията мрежова сигурност. Защитата на бекенд сървърите, на които разчитат организациите, беше всичко. Дори днес, когато се отделя много внимание на облака, виртуализацията и сигурността в крайната точка, защитата на ключовите мрежи все още представлява основно притеснение за повечето компании.

Мрежовата сигурност обаче непрекъснато се развива, особено с появата на нови заплахи и начини за извършване на атаки. Поради тази причина се създават много продукти, които да защитават не само периферията, но и ключовите програми и функции в сърцето на мрежата. Те използват много уникални технологии – от сканиране и заблуждаване до мониторинг и въвеждане на поправки – плюс всичко останало между тях.

Ето как някои от най-иновативните продукти за мрежова сигурност гарантират сигурността на потребителите, ресурсите и данните.

GreatHorn

Повечето технологии за проверяване на получаваните имейли включват сканиране за известни рискови домейни или за наличие на зловреден софтуер. Но обикновено фишинг атаките минават през защитете за сигурност. GreatHorn е създаден, за да затвори тази дупка в сигурността, както и да заключи останалия поток от имейли. SaaS продукта съществува в облака и работи особено добре с Microsoft Azure, където може да се комбинира с корпоративния имейл сървър за потребителите на Office 365.

Това, което наистина отличава този продукт, е неговата способност на база на контекста да разкрива фишинг атаките и атаките чрез социално инженерство.

GuardiCore Centra

Микросегментирането е един от най-напредналите методи за сигурност, който организациите прилагат, за да защитят важни ресурси, потребители и данни както от външни хакери, така и от злонамерени инсайдери. Авторизацията на всеки процес, приложение, потребител и услуга в мрежата, определянето на това какво всеки от тях може да прави и как те могат да си взаимодействат е изключително предизвикателство. Решението GuardiCore Centra елиминира голяма част от сложността, която обикновено се асоциира с микросегментацията: от първоначалната инсталация до продължаващото управление на програмата.

RedSeal

Първоначалното предназначение на RedSeal е  било управление на защитните стени, но след това продуктът еволюира в нещо различно.

RedSeal днес е дигитална платформа, създадена да открива всички уязвими места на мрежата. Това включва както атаките, които заобикалят защитните стени, така и уязвимите места, които могат да бъда поправени. Също така продуктът следи доброто състояние на мрежата и посочва цялостен резултат за уязвимостите, който може да бъде следен от изпълнителите директори или ИТ персонала.


X