Сигурност

Изкуственият интелект помага или пречи на ИТ сигурността

CIO Media

2017 ясно показа на компаниите, че ако искат да гарантират своята киберсигурност, то те задължително трябва да разработят своя стратегия. Всички организации днес са изправени пред сериозен проблем – как да се справят с новите заплахи, докато продължават да се притесняват за вчерашните опасности. Това създава много предизвикателства пред ИТ отделите при защитата средата на съответната компания.

Изкуственият интелект бързо започва да навлиза в сферата на киберсигурността. Причината за това е ясна – когато технологиите бъдат обучени правилно, те могат добре да обработват големи количества данни и да откриват моделите в тях. За съжаление, технологиите нямат интуиция, която да използват за идентифицирането на модели на атаки или за разпознаването на тактика за избягване. Именно затова стратегиите за защита са най-ефективни, когато съчетават усилията на хората и машините.

За опитните специалисти в киберсигурността е добре известен фактът, че хакерите имат предимство. Причината за това донякъде е способността им да напредват по-бързо от специалистите, отговорни за защитаването на системите на съответната организация.

Когато се предлага даден продукт на потребителите, той трябва да е преминал през вътрешния цикъл за гарантиране на качеството. След това продуктът се пуска през подобен цикъл за гарантиране на качеството в компанията клиент и едва след това започва цикълът за разпространение. Всичко това може да отнеме седмици, а вероятно и месеци. Докато хакерите още в деня след създаването на съответния софтуер могат да го използват срещу компаниите. Получава се така, че времето е на страната на киберпрестъпниците.


Изкуственият интелект помага или пречи на ИТ сигурността

© CIO Media, Cio.bg

Този сценарий не се променя, когато изкуственият интелект бъде включен в проекта. Всъщност, той носи със себе си уникален набор от различни предизвикателства. Някои специалисти се притесняват, че компаниите твърде много се доверят на резултатите, получени от изкуствения интелект. Машинното обучение може да покаже модел, който изглежда много добре, но всъщност е безполезен.

Проблемът при киберсигурността се свежда до това, че много организации вярват в ефективността на своя модел за машинно обучение. Но често се изпускат някои особености – как е трениран изкуственият интелект; дали е тестван чрез неща, които са много близки до това, на което е бил обучаван?

Повечето от тези модели не разбират същността на една атака. Изкуственият интелект ще я класифицира спрямо това, на което е бил обучен. Това още повече засилва убеждението на специалистите, че човекът и машините трябва да работят заедно, за да се справят с появяващите се заплахи за сигурността. За съжаление, все повече не достигат умения в сферата на киберсигурността, а това сериозно ще повлияе върху начина, по който компаниите се справят със заплахите. Как обаче компаниите могат да разработват и разпространяват технологиите, така че те не само да се успешни от гледна точка на киберсигурността, но също да могат да подобрят ефективността на служителите и да облекчат ситуацията с липсата на кадри?

Според специалистите в бъдеще предвиждат повече пробиви в сигурността на облачното пространство, които може би ще имат катастрофално влияние върху хората или организации. И макар някои фирми вече да водят битката срещу подобни нови заплахи, то войната далеч не е спечелена.

Очаква се сложността на атаките да се увеличи, а всички добри технологии, които се използват днес за защита, да бъдат прилагани от хакерите по-ефективно. В крайна сметка експертите съветват компаниите да започнат да се подготвят за това отсега.


X