Сигурност

Стъпки за ефективно събиране на данни от IoT устройствата

CIO Media

Пазарът на Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) се очаква до 2020 да достигне трилиони долари. Все още обаче IoT устройствата представляват значителен риск за сигурността, когато става дума за начин на работа, защита на данните и адаптиране към иновациите. Макар че тази област е в началната фаза на своето развитие, потребителите очакват IoT услугите да предложат същия вид надеждност, оперативност и сигурност, които могат да очакват от много по-зрелите интернет и мобилни услуги. Ако индустрията не успее да отговори на тези очаквания, то нейният ръст и напредък са застрашени, а това на свой ред може да има негативно отражение върху внедряването на технологията в организациите.

Това означава, че разработчиците трябва да се абстрахират от интересните фронденд разработки на IoT устройствата и да гарантират скалабилност на инфраструктурата, която ги поддържа. Този процес трябва да започне с идентифициране на стратегия за движението на данните, направляващи фирмите да инвестират в технологии, които могат да поддържат изискванията на потребителите и да предложат връзка към фирмените IT мрежи – както наследените физически системи, така и базираните в облака микроуслуги. Това гарантира, че IoT функционалността е оптимизирана и събраните данни ефективно се интерпретират без да изискват вътрешни ресурси. Като начало компаниите трябва да обмислят стратегиите и инструментите, с които да осигурят следното:

Управление на хибридна среда

Днешните компании работят в хибридна и мултиоблачна среда, която включва не само частните и публичните облаци, но и физическите системи. Това означава, че организациите трябва да изградят една ефективна инфраструктура, като в същото време да гарантират успешната комуникация между приложенията и устройствата в тези различни среди. Тъй като технологиите, които използваме днес продължават да се развиват, това ще позволи на фирмите да останат гъвкави, така че да събират, интерпретират и разпространяват информацията.

Например, ако сензор следящ нефтопровод открие промяна на налягането в една област, данните за това ще трябва да преминат през няколко среди и/или приложения, за да се идентифицира дали има промени в количеството течност, която се движи; дали в тази зона и преди се е случвало това; и колко стара е тази част от нефтопровода. По този начин, когато информацията е доставена до мениджърския екип, се осигурява пълен и контекстуален отговор, за да се реагира бързо при необходимост. Когато нови инструменти могат да подобрят точността или обхвата на събираните данни, то те трябва бързо да бъдат внедрени в съществуващите инфраструктури, за да се получи незабавна стойност.

Свързване към наследените системи

Въпреки че много компании продължават да пренасочват много приложения и източници на информация към частни и публични облачни среди, наследените системи все още са важна част от IoT инициативите. Поради тази причина компаниите трябва ефективно да свържат по-старите технологии с тези от следващото поколение. Това се свежда до инвестиране в инфраструктура, която интерпретира данните, извлечени от наследените системи, и в реално време ги превежда, така че да съответстват на ресурсите от облака. Например, в случая с нефтопровода – може да става дума за извличане на записи от минали изтичания от старата система и да се прави сравнение с настоящата информация за работата на конкретната част от тръбата.


Стъпки за ефективно събиране на данни от IoT устройствата

© CIO Media, Cio.bg

Океанът от данни в реално време

Интегрирането на IoT системите и услугите в съществуващата ИТ екосистема също създава поток от данни с темпове, с които някои системи няма да могат да се справят. И след като нови устройства или нови приложения бъдат пуснати към IoT устройствата, наличните източници на информация също се увеличават. Ако тя не бъде внимателно събирана и анализирана, много данни могат да се загубят, а това на свой ред ще доведе до пропуснати възможности за иновации или неспособност да се подобрят проблемните места. Това налага необходимостта фирмите да внедрят технологии, които лесно могат да управляват големи количества данни и да подобряват анализите.

Сигурността на данните в движение

Несъмнено организациите трябва да гарантират сигурността на данните, но в епохата на Интернет на нещата какво всъщност означава това? Компаниите трябва да гарантират, че информацията е защитена не само в облака или в центъра за данни, но и при движението си между устройствата и приложенията. Именно вторите ситуации могат да бъдат слабата точка в инфраструктурата, която да доведе до хакерски атаки, изтичане на данни или други вредоносни дейности.

Какво може да се научи

Интернет на нещата става все по-важна част от дейността на съвременните компании. Затова е важно да се гарантира, че инфраструктурата, поддържаща технологията, може да се справи с новите и увеличаващите се нужди. Като се гарантира, че информацията може да бъде ефективно управлявана и премествана в хибридните среди, компаниите могат да бъдат по-успешни и гъвкави при своята дигитална трансформация.


X