Сигурност

Скритите компромиси при мултиоблака: по-голям риск за сигурността

CIO Media

Мултиоблачните платформи стават все по-популярни, тъй като те осигуряват голяма гъвкавост на компании. Мултиоблакът всъщност означава да се използва повече от един публичен облак. До подобни ситуации се стига, когато организациите се опитват да избегнат зависимостта от един единствен доставчик на публични услуги. В тази връзка те избират конкретни услуги от всеки облак, за да получат най-доброто от всеки един от тях.

Но при взимането на подобно решение се правят компромиси. Използването на мултиоблака означава по-голяма сложност. Освен това самите облачни услуги се комбинират и със съществуващите наследени системи в инсталациите, а понякога и със ситеми извън организациите.

Сложността води до много предизвикателства при управлението, като особено висок е рискът за сигурността. ИТ организациите традиционно изграждат защити на ниво приложения и системи, така че в крайна сметка управляват стотици отделни системи за сигурност. Този подход работеше, когато нещата бяха прости, но сега той не може да отговори на фирмените нужди при едни по-големи мащаби.


Скритите компромиси при мултиоблака: по-голям риск за сигурността

© CIO Media, Cio.bg

Поради тази причина рискът от пробиви се увеличава със сложността – както при облака, така и при традиционните системи.

В такъв случай какво да направят фирмите? На първо място трябва да се установят най-често срещаните проблеми при сигурността и решения, които могат да бъдат приложени в системите и приложенията - в облака и извън него. Това всъщност означава да се използват технологии като управление на самоличността и достъпа, които могат да увеличат защитите при всички системи.

Ключът тук е да се разреши въпросът с броя на самите системи. Независимо дали те се намират в облака или не, те трябва да се разгледат като една единствена система с общи модели и компоненти като сторидж, бази данни, мрежи и изчисления. Специалистите са единодушни, че компаниите, който преминават към сложни архитектури, е по-добре да разрешат въпроса сега, вместо да отлагат, тъй като един пробив в сигурността ще застраши цялата дейност на фирмата.


X