Сигурност

4 тенденции за сигурност в крайната точка (част 1)

CIO Media

Сигурността в крайната точка е пряко свързана с първите форми на компютърна защита в ранните дни на ИТ. Но това е една категория, която непрекъснато се развива, тъй като все повече се налага организациите да координират контрола над компютрите, сървърите и телефоните в своите мрежи, за да се защитят от малуер и хакери. Ето какви са основните тенденции, които трябва да се очакват през тази година.

Какво е сигурност в крайната точка?

При сигурността в крайната точка се гарантира защитата на отделните компютри, телефони, таблети и други свързани с мрежата устройства. Това обаче не включва само поставяне на защитни стени и антивирусен софтуер.

Различното при сигурността в крайната точка е идеята, че инструментите за защита се управляват централизирано от ИТ отдела на компанията. Като цяло съществуват два типа мерки: софтуерни, които работят на самите устройства и централизирани системи за управление сигурността. Тези системи могат да се контролират от ИТ служителите, могат да бъдат автоматизирани или могат да бъдат комбинация от двете.

Garner дават следното определение на платформаите за сигурност в крайната точка: решение, което превръща функционалността за сигурност в крайната точка в един продукт, предоставящ антивирусна програма, антишпионски софтуер, защитна стена, контрол на приложенията и други средства за гарантиране на защитата.

Ето кои са тенденциите при сигурността в крайната точка за 2018:

1. Машинно обучение и изкуствен интелект. Заплахите стават все по-сложни и бързи, което ги прави и трудни за откриване от служителите. Затова голяма част от работа ще бъде автоматизирана, като с машинно обучение и изкуствен интелект ще се следи трафикът и ще се идентифицират заплахите. Очаква се само най-неотложните нужди и проблеми да се пренасочват към хора.

2. Базирана на SaaS сигурност в крайната точка. Традиционно централизираните системи за управление на сигурността в крайната точка работят със сървър или оборудване, което се поддържа вътрешно от съответната организация. Но с все по-голямото навлизане на облака и SaaS базираните услуги в ежедневната работа, управлението на този вид сигурност ще започне да се предлага като услуга от доставчици като FireEye, Webroot, Carbon Black, Cybereason и Morphick.


Очаквайте продължение!


X