Сигурност

ДАЕУ получи като дарение софтуерно решение за защита на личните данни

CIO Media

Софтуерно решение за защита на личните данни беше предоставено като дарение на Държавната агенция „Електронно управление“ от  компанията LogSentinel. Подобна практика се случва за първи път в България и е вдъхновена от примера на естонски разработчици, които даряват на естонската държава решение за защита на здравните записи на гражданите в държавни регистри. 

Софтуерно решение за превенция на злоупотребата с лични данни използва съвременни криптографски технологии, включително блокчейн. Продуктът предоставя сигурна одитна следа, защитава интегритета на данните в държавни регистри, както и достъпа до тях. Това се постига чрез записване на всеки достъп до лични данни през централния компонент за свързаност на държавните регистри RegiX, поддържан от ДАЕУ. Решението прави практически невъзможен всеки опит за промяна или изтриване на следа на достъпа до лични данни през централните компоненти на електронното управление, гарантирайки надеждна защита на данните.

Неограниченият лиценз за продукта беше предоставен от изпълнителния директор на компанията Божидар Божанов и приет от председателя на ДАЕУ Атанас Темелков. Стойността на дарението възлиза на 12 500 евро, които ще бъдат ежегодно спестявани от бюджетите на всяко отделно ведомство. Освен това от LogSentinel предвиждат и безплатно обучение на служители на Държавната агенция „Електронно управление“ за работа с техния продукт.

Софтуерното решение може да бъде използвано от всички администрации в зависимост от тяхната готовност. Нормативните изисквания за сигурна одитна следа са записани в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.


X