Сигурност

Gartner: Само 65% от организациите имат експерт по киберсигурност

CIO Media

Въпреки че 95% от главните директори по информационни технологии очакват киберзаплахите да се увеличат през следващите три години, само 65% от техните организации в момента имат експерт по киберсигурност, показва проучване на Gartner.

Изследването също така разкрива, че липсата на подходящи умения у служителите продължава да бъде предизвикателство пред организациите, които се дигитализират, а недостигът на кадри в сферата на дигиталната сигурност е основната пречка пред иновациите.

От друга страна настоящата ситуация на пазара дава възможност на външните доставчици на услуги да се развиват, предоставяйки съвет и поддръжка. Също така според анкетата киберсигурността продължава да носи значителни притеснения за компаниите.

В проучването - 2018 CIO Agenda Survey на Gartner - участват 3,160 CIO-та от 98 държави и основни индустрии, което представлява около 13 трлн. долара приходи/бюджети в публичния сектор.

Много киберпрестъпници не само действат по начин, който организациите не могат да предвидят, но също така показват готовност да се адаптират към променящата се среда, отбелязва Роб Макмилар от Gartner.

Много киберпрестъпници са дигитални пионери, тъй като намират начини да използват големите данни да извършват атаки и да крадат информация, коментира експертът. Той допълва: „CIO не могат да защитят своите организации от всичко, така че те трябва да създадат устойчив набор от контролни механизми, които да балансират между нуждата да гарантират сигурността на бизнеса с необходимостта той да работи“.

Gartner: Само 65% от организациите имат експерт по киберсигурност

35% от запитаните уточняват, че техните организации вече са инвестирали и реализирали някои аспекти от дигиталната сигурност, а други 36% вече активно експериментират или планират да приложат проекти в краткосрочен план.

Освен това 93% от главните директори по информационна сигурност подчертават, че дигиталният бизнес им е позволил да ръководят ИТ организациите, които могат да се адаптират и да са отворени към промяната.

Gartner предвижда, че до 2020 60% от бюджетите за сигурност ще бъдат насочени за развиване способности за откриване и реакция при заплахи.

„Лошата новина е, че заплахите за киберсигурността ще засегнат повечето фирми по много разнообразни начини, които е трудно да бъдат предвидени. Макар че очакванията за една по-опасна среда едва ли са новина за добре информираните CIO, тези фактори за растеж ще доведат до нови вектори за атака и нови рискове, с които експертите не са свикнали“, предупреждава Макмилар.

„Киберсигурността е изправена пред добре известен недостиг на кадри, което се смята за основна пречка пред въвеждането на иновации. Намирането на таланти, на мотивирани хора, които мога да се справят с отговорностите на фирмената киберсигурност, е една безкрайна функция”, допълва Макмилар.

Според Gartner, макар че повечето организации имат позиция, свързана с киберсигурността и следователно виждат нуждата от такива специалисти, недостигът на умения в сферата продължава да бъде фактор.


X