Сигурност

Дигитално доверие и как мениджърите по сигурността могат да помогнат на бизнеса (част 1)

CIO Media

Дигиталното доверие измерва вярата на потребителите, партньорите и служителите в способността на организацията да защити данните си, особено когато се касае за персонална информация. Тъй като пробивите в данните и нарушенията при тяхното използване стават все по-чести и по-големи, дигиталното доверие може да се окаже ценен актив за компаниите.

Сигурността обикновено се приема от ръководството като център за разходи. В последно време обаче все повече мениджъри осъзнават, че добрата защита е начин да се предложат нови услуги и да се изгради лоялност у потребителите. Изследване на CA Technologies, изпълнено от Frost & Sullivan, потвърждава тази тенденция. Проучването Global State of Online Digital Trust Survey and Index 2018 показва, че организациите, които са взели сигурността и защитата на данните насериозно, са усетили положително финансово повлияване. Което значително надхвърля разходите по възстановяване от неправилно боравене с лични данни.

Потребителите с високо дигитално доверие харчат повече онлайн

Доверието е едно от нещата, които проникват в целия бизнес“, казва Стивън Уолш, директор по сигурността за Северна Европа в CA. “Това е основата на бизнеса и без него за организациите е много по-трудно да запазят съществуващите си клиенти или да навлязат на нови пазари“, допълва той.

В същото проучване по скалата от 1 до 100 анкетираните компании, потребителите определят своето ниво на доверие към организациите на 61, което не е блестящ резултат, според анализаторите. Експертите по сигурността и мениджърите на компаниите дават значително по-високи оценки – респективно 75 и 74. По-важното обаче е, че потребителите с по-високо ниво на доверие са склонни да похарчат повече пари. При тях увеличението на онлайн разходи бележи 57 процента ръст за последните 12 месеца, в сравнение с 43 на сто за потребителите с ниско доверие.

Все повече потребители предпочитат сигурността пред удобството

По данни от проучването на CA 27% от мениджърите смятат, че инициативите по сигурността имат негативна възвръщаемост на инвестициите (ROI). Повечето потребители (86%) твърдят, че биха предпочели сигурността пред удобството и колкото по-защитена им се струва компанията, толкова повече пари са склонни да похарчат.

78 на сто от участниците в проучването споделят още, че за тях е от съществено значение как е защитена информацията, която дават за себе си на компанията. Когато избират онлайн услуга, 86% съобщават, че високото ниво на защита е приоритет. Резултатите показват, че се наблюдава повишено внимание към важността на цифровите данни. Директен ефект върху продажбите виждат компаниите, които са способни адекватно да ги защитават.

Пропастта в дигиталното доверие

Дори компаниите да разбират важността на дигиталното доверие, много от тях надценяват позициите си в очите на своите клиенти. Проучването отчита, че пропастта между представата на компаниите и мнението на потребителите е в размер на цели 14 пункта. Изследването отчита, че подобно разминаване е опасно за организациите.

Едва една трета от потребителите споделят, че доверието им в организациите се е увеличило през последните две години. За сравнение 84 на сто от мениджърите мислят, че доверието в тях се е увеличило. 90% от бизнес лидерите твърдят, че са много добри или отлични в защитата на потребителските данни и според 93 на сто това е фактор, който ги отличава от конкуренцията.

Като се има предвид колко от организациите са признали за допуснат пробив в защитата данните на клиентите си, горното твърдение определено не е вярно. „Да имате измамно добро усещане за сигурност е опасно за организацията“, казва Уолш. „Сигурността е процес, който трябва непрекъснато да се следи.“, допълва той.

Цената на загубеното доверие

Цената на загубеното доверие може да е висока. Половината от организациите, участвали в проучването на СА, признават, че са имали пробив в данните и вследствие на него почти всички са отчели негативни последици в приходите и потребителското доверие в дългосрочен план. Половината от потребителите казват, че са престанали да използват услугите на компания, за която са разбрали, че е имало подобен пробив, и са се насочили към нейните конкуренти.

Очаквайте продължение!


X