Сигурност

За първи път българска компания се присъединява към Cybersecurity Tech Accord

CIO Media

Телелинк е първата българска компания, която се присъединява към Cybersecurity Tech Accord. Глобалната коалиция за цифрово сигурност, в която участват над 60 организации, има за цел да защитава гражданите в онлайн средата и да подобрява сигурността в киберпространството. Заедно с Телелинк още седем компании от Централна и Източна Европа бяха приети в коалицията на 8 и 9 октомври в Краков по време на European Cybersecurity Forum-Cybersec.

"Целта, която Телелинк си поставя, присъединявайки се към една глобална платформа за обмяна на експертиза, опит и добри практики в областта на киберсигурността, е това нашите клиенти да имат индиректен достъп до цялата тази информация и в крайна сметка да им помогнем да продължат да използват едно свободно, отворено и защитено виртуално пространство“, отбеляза Иван Житянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис.

Компаниите, участващи в Tech Accord, се ангажират да си сътрудничат по инициативи, които подобряват сигурността, стабилността и устойчивостта на киберпространството. Мисията на коалицията е да създаде платформа за международно сътрудничество на технологичните компании, да насърчи интернет сигурността и да помогне за превенцията на злонамерени атаки.

Същевременно, като част от дейностите, насочени към опазване на онлайн средата, Cybersecurity Tech Accord обяви партньорство с Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). То ще играе ключова роля в съчетаването на работата на правителствата, международните организации, гражданското общество и бизнеса за обмен на най-добри практики и опит в областта на киберсигурността.


X