Сигурност

Ловци на вируси

CIO Media

Иван Гайдаров

Националната лаборатория по компютърна вирусология (НЛКВ) към БАН е единственото научно звено в България, което специализира в  областта на компютърната вирусология и работи в посока осигуряване на максимална компютърна и комуникационна сигурност, както и защита на данните. Първоначално възникнала като Лаборатория по компютърна вирусология (ЛКВ) през 1990 г. с решение на Президиума на Българската академия на науките, научното звено получава сегашното си име през 1994 г., като в научната проблематика са добавени различните аспекти на информационната сигурност.

„За разлика от големите институти в БАН лабораторията е малко звено с числен състав от 12 души. Тя разполага с три независими мрежи, 10 тестови работни места за провеждане на тестове, анализи и обучения, които се извършват в защитена изолирана среда. Като научно звено тя прави изследвания в областта на различни методи и средства за анализ и оценка на злонамерен софтуер и злонамерени атаки. Това ни помага при изследването и класифицирането на нови зловредни програми. Изучаваме и различни методи и средства за откриване и отстраняване на злонамерен софтуер и злонамерени атаки, както и на методи и средства за възстановяване на данни”, обяснява доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на лабораторията.

В рамките на НЛКВ влизат три основни звена – Лаборатория по компютърна сигурност, Лаборатория по комуникационна сигурност и Лаборатория по информационна сигурност.

„Около 65% от бюджета ни идва от външно финансиране, като изпълняваме възложени задачи от държавната администрация, други академични организации, бизнеса и крайните потребители. Експертната дейност на лабораторията включва анализ и оценка на компютърна сигурност в мрежова среда; анализ и оценка на source code (в уеб страници, бази от данни); оценка на възможностите за проникване в защитени мрежи, сканиране за уязвимости и откриване на аномалии в системи и мрежи и някои ежедневни задачи, свързани с проектиране, изграждане и конфигуриране на мрежи, сървъри, защитни стени; инсталиране, конфигуриране и определяне на системни политики за сигурност на компютри, системи и мрежи; възстановяване на компрометирани системи; възстановяване на данни“, обръща внимание директорът на лабораторията и добавя, че служителите ежедневно правят безвъзмездно консултации за проблеми, свързани с различните нива на сигурност, както и диагностика и профилактика на системи и мрежи.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X