Сигурност

Виж кой те гледа

CIO Media

Деница Дженева

На фона на останалите системи за сигурност през последните години видеонаблюдението претърпя сериозно развитие. От една страна, техническите параметри на камерите значително се подобриха, а от друга, сериозно навлязоха софтуерните платформи за интеграция, видеоаналитичните програми и лицевото разпознаване. Така от простото инсталиране на камери видеонаблюдението извървя пътя до комплексно решение, свързано с надеждна инфраструктура, правилен подбор на оборудване и не на последно място добре подготвени специалисти, отговорни за качествената имплементация на решението.

„Технологичните тенденции през 2019 г. най-общо се развиват в две насоки“, разказва Биляна Попова, която оглавява отдел „Сигурност и автоматизация“ в Telelink Infra Services. „От една страна, производителите усъвършенстват вече известните ни интелигентни функции, като се използват нови алгоритми и подобрен хардуер. Несъвършенствата са преодолени и резултатът е по-висока производителност и оптимизирани процеси. От друга страна, производителите постоянно добавят нови и нови функционалности и резултатите са впечатляващи. Съвременните системи за видеонаблюдение притежават тъй наречения изкуствен интелект. Извършва се успешно поведенчески анализ в градска среда с достатъчно висок процент на точност“, допълва тя. Съвременните камери могат да разпознават лица и превозни средства, да класифицират обекти, да събират данни за пола, възрастта, отличителните белези и дори за настроението на човек или пък за цвета на автомобила.

Биляна Попова отчита, че все по-често се използват и камери, предаващи термално изображение. „Предимствата им изпъкват най-вече в случаи където е необходимо да се охраняват големи територии без необходимост от светлина и на разстояние, на което стандартните камери не могат да осигурят използваема картина. Термални камери в комбинация с аналитични функции е надеждно и оптимално решение за периметрова охрана на големи промишлени обекти“, коментира тя.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X