Сигурност

Защо биометрията е лошо средство за удостоверяване

CIO Media

Роджър Граймс, CSO, САЩ

Много потребители имат прекалено голямо доверие в биометрията. И тук се включват не само собственици на скъпи смартфони и лаптопи, но дори и опитни професионалисти в областта на сигурността. Но въпреки сляпата увереност на много хора, че биометрията може да бъде изключително полезна при защитеното удостоверяване, истината е, че на нея не може да се разчита толкова много.

Биометрията е неточна

Повечето хора смятат, че биометрията е невероятно точна, защото това е начинът, по който се продава. Чували сте: “Никой няма вашите пръстови отпечатъци, ретина, отпечатък на дланта“, или нещо подобно. Макар че това може да е близо до истината, представянето на начина, по който вашите биометрични данни се съхраняват, е далеч не толкова подробен и уникален като действителния и истински биометричен фактор, който е измерен.

Макар че вашият пръстов отпечатък може да бъде (почти) уникален в света, но това, което се съхранява и след това измерва по време на удостоверяването, не е. Всъщност се пазят различни дефинирани характеристики („точки“) на тази биометрична идентичност. Отпечатъците се превръщат в серия от точки, отбелязващи къде са главните “реки и долини”, случващи се резки промени. Тези големи отклонения се маркират с точки, като целият пръстов отпечатък, който се съхранява и оценява, прилича повече на съзвездие, отколкото на истински пръстов отпечатък.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X