Сигурност

Слабостите в киберсигурността - най-голямата заплаха за глобалната икономика

Иван Гайдаров

В свое изследване - 2019 CEO Imperative Study - Ernst & Young (EY) анкетира 200 глобални изпълнителни директори на компании от списъка на Forbes с най-големите частни бизнес организации в Америка, Европа, Близкия Изток, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион. Интервюирани са и 100 старши инвеститори от световни компани, които управляват активи от поне 100 милиарда долара.

Независимо от тяхното местоположение, респондентите посочват националните и корпоративните пропуски в киберсигурността като най-голямата заплаха за растежа на бизнеса и глобалната икономика. Неравенството в доходите и загубата на работни места, произтичащи от технологичните промени, заемат съответно второ и трето място в списъка със заплахи, а етиката при разработката на изкуствен интелект и изменението на климата съответно довършват първите пет най-големи прадизвикателства.

Като първенец в този списък, констатацията за киберсигурността може да има продължителни и разрушителни последици за бъдещето на бизнеса, доверието на потребителите и правителствените регулации.

"Бъдещият корпоративен растеж зависи от доверието, независимо дали става дума за отношения между корпорации и клиенти, хора и технологии или ръководство и служителите. Нарастващият риск от кибератаки и невъзможността да се намери правилния баланс между дигиталното и човешкото на работното място влияят на доверието във всички тези критични измерения", казва Гил Форер от EY.

Повратна точка

Въпреки че рисковете са наистина реални и към днешна дата, проучването установява, че изпълнителните директори не са особено притеснени от непосредствени заплахи. Те по-скоро гледат напред във времето и възможностите за предприемането на действия за справяне и решаване на тези глобални предизвикателства. Половината от главните изпълнителни директори смятат, че именно най-големите играчи трябва да изпълнят ролята си, защото в противен случай ситуацията лесно може да излезе в един момент от контрол.

"Най-големите световни компании трябва да бъдат ангажирани. В случая не става дума за това дали имаш разтеж или не, а дали ще съществуваш или не", казва Бала Сваминатан, член на Консултативния съвет за Азия на Westpac Banking Corporation

2/3 от анкетираните изпълнителни директори пък изразяват съгласието си да говорят публично за най-големите проблеми, пред които е изправен света.

"Стигнахме до преломна точка в корпоративното противодействие на глобални предизвикателства, които ще имат силно влияние върху света. Най-големите световни компании са готови да предприемат редица смислени действия за справяне със заплахи като неравенството в доходите, етиката на изкуствения интелект, киберсигурността и изменението на климата ", се казва в проучването.

Повечето от анкетираните изпълнителни директори споделят, че настройват корпоративните си усилия, поставяйки по-силен акцент върху адресирането на обществените проблеми. Те също така се оглеждат и за възможни партньорства с правителства и неправителствени организации. Малко под половината от анкетираните са приложили рамка за корпоративно отчитане, която включва нетрадиционни стойности, или са активни членове на индустриални коалиции.

Ръководните екипи не са добре подготвени за предизвикателствата

Дългият списък с вътрешни предизвикателства започва от най-високите позиции. Само една трета от анкетираните (34%) вярват, че настоящият модел на управление е готов да отговори на нуждите и възможностите на следващото десетилетие. Много изпълнителни директори и бордове вече работят за промяната на този факт, като добавят нови позиции към ръководния екип като главен иновационен директор, главен дигитален директор и главен стратегически директор.

Промените вече са в ход. Около 72% от изпълнителните директори очакват да добавят нови позиции или да променят задълженията на някои роли в рамките на тази и следващата година. Около 82% от представителите на бордове казват същото.

Според главните изпълнителни директори петте най-нови условия за продължаването на растежа са дигитална трансформация (55%); иновации (53%); изкуствен интелект (43%); наука за данните (33%); и поведенческа наука (25%).

Инвеститорите искат дългосрочна стойност вместо краткосрочна възвръщаемост

Инвеститорите също класират участието на компаниите в решаването на глобалните предизвикателства като основен приоритет за изпълнителните директори. Почти половината (43%) заявяват, че основният приоритет на изпълнителния директор трябва да бъде обвързването на вътрешното управление, мерките за изпълнение и наградите за решения на най-належащите проблеми, които поражда съвременния свят.

Инвеститорите също така обръщат повече внимание на това как компаниите реагират на глобални предизвикателства и доколко действително отделят ресурси за решаване на глобални проблеми. 60% от тях подкрепят дългосрочните инвестиции, които се справят с глобалните предизвикателства, дори те да са за сметка на краткосрочните резултати.

83% пък са категорични, че отговорите на големите компании на глобалните предизвикателства ще играят все по-голяма роля при вземането на решения за инвестиции през следващите пет години.

"Главните изпълнителни директори, бордовете и инвеститорите признават, че са отговорни - заедно с публичния сектор - за справянето със социалните предизвикателства, които отговарят на техните ценности, и за постигане на приобщаващ, устойчив растеж", смята Кармин Ди Сибио, главен изпълнителен директор на EY, който добавя, че е "окуражаващо е да виждаме признаци за подкрепа от страна на инвестиционната общност за създаване на дългосрочна стойност."

X