Сигурност

Задълбочава се недостигът на умения по киберсигурност

Мария Динкова

Недостигът на умения в сферата на киберсигурността се задълбочава за четвърта поредна година, показва нов доклад на Information Systems Security Association (ISSA) и Enterprise Strategy Group (ESG), пише ITProPortal.

Според данните липсата на тези ключови умения засяга 70% от всички организации, което води до повече работа за експертите по сигурността, до незаети позиции и неспособност за използването на технологиите за сигурност в пълния им потенциал.

Също така доста притеснително се оказва, че тази тенденция продължава - 45% от запитаните отбелязват, че през последните години липсата на кадри в сферата става все по-осезаема.

"Този и предишните доклади ясно показват, че не се гледа на професията стратегически. Докато ние постигаме откъслечен прогрес, година след година продължаваме да се сблъскваме с едни и същи проблеми", коментират от ESG.

По данни на доклада проблемът отчасти е свързан с недостига на кариерни насоки, необходими за реализация в областта на киберсигурността. Повечето специалисти по сигурност (68%) заявяват, че те нямат добре дефинирано кариерно развитие. Според други липсата на възможности за стажове и обучения ограничава шанса за намиране на точните кадри.

Анкетираните също така отбелязват, че компаниите не отчитат времето, необходимо за обучението на новите експерти по сигурност. Четирима от десет споделят, че отнема между три и пет години за развиване на уменията, докато 18% заявяват, че този процес е дори по-продължителен. В този смисъл новите служители не могат да бъдат разглеждани като незабавно попълнение на фирмените нужди.

При предишни проучвания на ISS се акцентира и върху необходимостта от осигуряването на достатъчно обучения за нетехническия персонал.

"Недостигът на експерти в сферата на сигурността не може да бъде разрешен чрез запълване на позициите с нови хора. Това, което е необходимо, е холистичен подход, започващ от публичното образование, цялостна кариера, развитие и планиране - всичко с подкрепата на бизнеса", отбелязват от своя страна експертите от ISSA International.

X