Сигурност

Gartner: До 2023 65% от света ще се възползва от регулациите на личните данни

Мария Динкова

До 2023 65% от световното население ще може да се възползва от регулациите за неприкосновеността на личните данни, което е сериозно увеличение спрямо настоящата година, когато този процент е само 10, посочват от Gartner.

"Тъй като все повече държави въвеждат модерни закони за неприкосновеността на данните, подобни на GDPR, светът достига момента, когато европейските разпоредби за работа с личната информация се превръщат де факто в глобален стандарт", коментират от анализаторската компания.

Властите, които въвеждат новите регулации се опитват да постигнат резултат подобен на европейския регламен, убедени са специалистите. Затова макар че някои организации се фокусират върху оптимизация на разходите по време на глобалната пандемия от коронавирус, е особено важно да предвидят в своите стратегии за данните и механизми за защита на неприкосновеността.

"Мениджърите по сигурност и управление на риска трябва да помогнат на своите организации да актуализират пратките си за личните данни, без да излагат своите компании на финансови загуби или репутационни вреди", допълват от Gartner.

Според експертите лидерите в областта на сигурността и управлението на риска трябва да осигурят ключови възможности, които да поддържат увеличения обем и разнообразие от лични данни. За тази цел от анализаторската компания препоръчват да се въведе тристепенна програма за неприкосновеността на информацията.

Етап на установяване
От Gartner отбелязват, че по време на този първоначален етап трябва да бъдат въведени основите на програмата за управление на неприкосновеността. Подобни мерки са необходими за всички организации, комуникиращи с потребители, на които се налага да обработват лична информация.

Това включва откриването на данните и тяхното непрекъснато допълване, тъй като това дава възможност на компаниите да установят и поддържат съответните ригистри.

Етап на поддържане
Етапът на поддържане позволява на организациите да скалират своите програми за управление на неприкосновеността. В тази връзка те трябва да се фокусират върху продължаващото администриране и управление на ресурсите.

Това включва регистриране на инциденти с цел справяне със случаите на изтичане на лични данни, както и осигуряване на автоматизация при оценяване значението на неприкосновеността.

Етап на развитие
На последно място от Gartner отбелязват, че третата фаза включва инструменти, които позволяват да се постави фокусът върху намаляването на рисковете, така че данните да не бъдат засегнати.

"Една от по-популярните възможности позволява на организациите да извличат информация за своите потребители от голям набор от данни, без да ги излагат на излишен риск във връзка с неприкосновеността. Това е критична функционалност за екипите в областта на маркетинга", посочват експертите от анализаторската компания.

X