Сигурност

Бизнесът все още не разполага със сигурни решения за отдалечен достъп

Мария Динкова

Повечето компании днес правят най-доброто каквото могат, за да позволят на своите служителите да работят от домовете си. Въпреки това сигурността все още остава основно предизвикателство за реализирането на тази цел, пише ITProPortal.

Според данните на нов доклад от фирмата за облачна сигурност Zscaler едва една трета от лидерите са уверени, че разполагат със защитен отдалечен достъп до своята инфраструктура.

Компанията е включила в своето изследване 606 ИТ мениджъри, директори по информационната сигурност и ръководители на мрежовата архитектура в Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Швеция и Нидерландия, като всички от тях работят в организации с над три хиляди служители.

Две трети от запитаните признават, че техните бизнес приложения се намират в облака, а половината очакват броят на дистанционните служители да се увеличи до 50% следващата година.

Сигурността обаче все още се определя като основното предизвикателство за дигиталната трансформация, като проблемът всъщност се е задълбочил през тази година. В много случаи компаниите са притеснени за липсата от вътрешна експертиза.

За да се справят с проблема с нарастващия брой на кадрите, работещи от дистанция, някои от анкетираните търсят нови решения за сигурност. Повечето планират да внедрят SASE (Secure Access Service Edge или гранична услуга за сигурен достъп) - като пренасочват всички единици едновременно, или като пренасочват отделните единици за по-дълъг период от време.

Макар че SASE предлага множество ползи, сигурността е основен мотиватор за промяната, се подчертава в доклада. Решението намалява риска от заплахи за сигурността и загуба на данни, подобряват видимостта на мрежата и контрол сред всички потребители и облачни платформи, а също така намалява сложността на инфраструктурата.

X