Сигурност

Прозрачността е ключов фактор за бизнес сигурността

Мария Динкова

Когато става дума за управлението на рисковете в сферата на киберсигурността, компаниите предпочитат да работят с технологични доставчици, които са прозрачни и проактивни, пише ITProPortal. Това показва нов доклад на Intel, базиран на проучване сред 1 875 ИТ лидери по света.

Организациите предпочитат партньори, които могат да предложат хардуерно подкрепени възможности за намаляване на софтуерните уязвимости. Също така доставчите трябва да бъдат открити за достъпните ъпдейти за сигурността и да прилагат практики за етично хакерство проактивно, за да откриват и отстраняват уязвимостите в своите собствени продукти, се посочва в доклада.

Повечето запитани също така отбелязват важността на постоянното гарантиране на сигурността, както и на предоставянето на доказателствата, че компонентите работят по един надежден начин.

Макар че почти три четвърти от анкетираните (73%) отбелязват, че предпочитат прозрачни и проактивни партньори, според почти половината (48%) техните настоящи технологични доставчици не отговарят на тези очаквания.

"Сигурността не може просто да се случи. Ако не откриваш уязвимости, това означава, че не търсиш достатъчно усърдно", коментира Сузи Грийнбърг от Intel. "Тази пресечна точка между иновациите и сигурността е това, което изгражда доверието между с нашите клиенти и партньори".

Най-добре защитените продукти комбинират мощност, продуктивност и сигурност, посочват от компанията. Експертите допълват, че стратегията, при която сигурността е поставена на първо място, помага да се гарантира защитата срещу настоящите атаки, както и срещу бъдещи такива.

X