Софтуер

Power IQ - с нови възможности за управление на захранването в центровете за данни

CIO Media

Raritan анонсира новите аналитични възможности на своя  софтуер за управление на захранването Power IQ™, съобщиха от фирма НЕТ ИС – оторизиран дистрибутор на Raritan за България.

Power IQ проследява и записва информация за потреблението на енергия от наличното ИТ оборудване като по този начин помага на мениджърите да анализират въпросите, свързани със захранването– от разходите за електроенергия до вместимостта на комуникационните шкафове и ефективното функциониране на техниката. Информацията се предоставя чрез графики и отчети, чиято форма може да бъде променяна съобразно специфичните нужди на потребителите. Допълнително удобство е  възможността за достъп до тях откъдето и да е посредством Power IQ уеб базиран интерфейс. Отчетите могат лесно да бъдат приспособени да показват консумираната енергия за който и да е дефиниран период и за всяка точка, откъдето тока влиза в сградата – от извода към PDU - то, през кръговите прекъсвачи и главния прекъсвач до информационния център и така за цялата сграда. Софтуерът също така може да предоставя информация за захранването, използвано от конкретен отдел или бизнес единица, от приложение или пък група офиси или други обекти.

 

Отчетите, които  Power IQ генерира, включват:

 

>> Отчети за използването на енергия за киловат час – Тези отчети дават информация за консумацията на енергия, на базата на зададени от потребителя критерии. Графиките могат лесно да покажат кои уреди консумират най-много енергия, дали усилията за пестене на енергия дават резултат, дали съществуват проблемни „горещи точки” или пък има зони, които прекомерно се охлаждат.

 

Една финансова компания например е използвала енергийните решения на Raritan за да установи, че може да повиши температурата на въздуха с 3 градуса в помещението, където се намира нейния информационен център и въпреки това да отговори на изискванията за охлаждане на оборудването. Тази промяна е осигурила на компанията намаление на разходите за аклиматизация с 15 %.

 

>> Отчети за разходите на енергия за киловат час – Тези отчети могат да бъдат използвани за съкращаване на енергийните разходи, като предоставят детайли относно вложените средства за ползване на енергия от определени групи - например даден отдел или бизнес единица, или вид оборудване, или приложения.

 

Базирана в САЩ компания за хостинг услуги, чиито сървърни шкафове често съдържат ИТ оборудване, предназначено за голям брой клиенти, сега е в състояние да изготвя сметки на клиентите си за изразходваната за тях енергия. Power IQ с помощта на Dominion PX PDU измерва потреблението на енергия от конкретно ИТ устройство и енергопотреблението за компанията като цяло. С добавянето на пикови и извън пикови тарифи за киловат час информация, Power IQ генерира отчети по клиенти относно разходите им за енергия. Компанията за хостинг услуги планира също така да генерира отчети за разходите на енергията за охлаждане.

 

>> Отчети за енергиен капацитетИнформацията от отчетите за текущото използване на енергия от ИТ оборудването в сървърните шкафове в сравнение с техния капацитет, може да бъде също използвана от ИТ организациите да оптимизират енергийните си ресурси. Могат да бъдат идентифицирани шкафове с наличен енергиен капацитет, към които да се добави още ИТ оборудване. Още повече, могат да бъдат избегнати закъснения при изпълнение на проекти и спадове в напрежението, дължащи се на липса на захранване или пък претоварване на електрическата мрежа.

 

Благодарение на енергийните решения на Raritan, финансова компания в Европа е състояние да измери актуалното захранване при самото ИТ оборудване и на ниво сървърен шкаф, предоставяйки на специалистите от информационния център точна информация за използването на енергия, като едновременно с това им дава възможност да оползотворят пропуснатите енергийни възможности. Идентифицирайки неизползвания капацитет, специалистите от информационния център са в състояние да добавят допълнителни приложения или устройства към наличната инфраструктура и да отложат разходите по проект за разширяване на информационния център.

 

>> Отчети за екологични инициативиВ съответствие с наредбите на правителството или корпоративните цели на организациите, насочени към опазване на околната среда, Power IQ може да даде отчети за резултатите от инициативите за енергоспестявате и намаляване отделянето на въглероден двуокис.

 

Една технологична компания например, използва Power IQ да следи и потвърждава намаляването на емисиите на въглероден двуокис в своя информационен център в Япония, където съществува търговска програма за редуциране на газовите емисии. Тази програма позволява на компаниите да купуват кредити, с които да компенсират причинените от тях емисии на въглероден двуокис, докато по-енергоефективните компании имат възможността да продават „въглеродни кредити”. Компанията в момента има систематичен, одитиращ подход по отношение на проследяването на отделения въглерод и е в състояние да предприеме навреме коригиращи мерки.

 

Друга уникална възможност на Power IQ е управлението на PDU-та. Софтуерът опростява мениджмънта на разпръснатите Dominion PX PDU-та като осигурява ъпдейти на фърмуеъра, управление на конфигурирането и наблюдение на ефективното функциониране на техниката, осъществени отдалечено през един единствен уеб интерфейс. Сигурността се гарантира посредством стандартно – базирана аутентификация, таймаут на уеб сесията и IP – базиран контрол на достъпа.

 

Наличност

Power IQ 1.3 се предлага от НЕТ ИС в два модела – виртуално приспособление и хардуерно устройство. Виртуалното приспособление е тествано за работа върху клиентска VMware® платформа, спестявайки пространство в шкафа и намалявайки енергийните и хардуерните разходи. Хардуерното приспособление е ключово решение за сървъри от корпоративен клас.

 


X