Софтуер

Икономическата ефективност - аргумент №1 в полза на „Зелените” ИТ

CIO Media

В условията на световна икономическа криза, която според аналитиците поне още година ще продължи да оказва влияние на всеки аспект от нашия живот, организациите от всички сектори се стремят към съкращаване на разходите. Въпреки това, компаниите не изоставят плановете си за въвеждане на енергийно ефективни информационни технологии – този извод потвърждават различни авторитетни проучвания.

Глобално изследване на Forrester, проведено в края на миналата година констатира, че организациите, които увеличават бюджетите си за „зелени ИТ” са два пъти повече от тези, които редуцират средствата в това направление. Данните от мащабна анкетата на изследователската компания са следните – през 2009-а 38% от компаниите запазват нивата на инвестиции в енергийно ефективни ИТ, 10% планират да ги увеличат, а едва 5% - да ги намалят (схема 1).

 

Източник: Forrester


Аналогично проучване на IDC, проведено в края на 2008 г. сочи, че:

 • Над 50% от компаниите при избор на технологично оборудване разглеждат само офертите на доставчици, деклариращи ангажираност към концепцията „Green IT”;
 • Почти 80% от мениджърите на компаниите считат, че реализирането на „Green IT” стратегия има важно значение за тяхната организация
 • Над 50% от европейските компании разполагат с план за реализацията на конкретни „Green IT” инициативи.
 • Аргумент №1 в полза на възприемането на концепцията Green IT е икономическата ефективност и в частност възможността за намаляване на оперативните разходи.

Аналитиците на IDC считат, че рецесията ще се превърне в двигател на инициативите за реализация на „зелени” ИТ инициативи. Основания за тази прогноза им дават данните от няколко техни проучвания - например във Великобритания крупните компании насочват към проекти, свързани с енергийната ефективност 5,5% от своите технологични бюджети, като за следващите 2 години планират да увеличат средствата за подобни инициативи до 8%. Отделно изследване на IDC и Atos Origin, проведено в началото на 2009 г. сред 165 изпълнителни директори на европейски производствени предприятия и търговски компании констатира, че организациите възприели "зелена" ИТ стратегия през последната година са постигнали средно 2% по-високи печалби, в сравнение с останалите компании от съответния сектор.

Според Gartner, „зелената вълна” едва започва своето пътешествие в технологичния океан – нейната скорост, както и мащабите и тепърва ще нарастват. Изследователската компания прогнозира, че до края на 2009 г. във всяка трета организация съображенията, свързани с енергийна ефективност и опазване на околната среда ще са сред първите 5 критерии разглеждани при покупка на ИТ продукти.

На този фон, всяка компания трябва да се отнася с повишено внимание към концепцията „Green IT”, да реализира инициативите, които е в състояние да осъществи сега и да планира следващите, категорични са аналитиците от Gartner.

Актуалните тенденции

Безспорно е, че в световен мащаб все повече организации осъзнават необходимостта от изграждане на “зелена” ИТ стратегия. Въпреки това, в настоящата икономическа обстановка, все по-малко от тях са склонни да инвестират в енергийна ефективност и опазване на околната среда само заради осъзнатата социална отговорност, сочи проучване на списание CIO US и компанията Rackspace, проведено в края на 2008 г. За това говорят резултатите, обобщени в таблици 1-6. Прави впечатление, че:

 • Процентът на компаниите, които биха заплатили 5 до 10% по-висока цена за да работят с доставчик ангажиран с концепцията „Green IT” е по-нисък, отколкото при предишно подобно проучване (41% спрямо 52% в края на 2007 г. – таблица 5);
 • 69% от анкетираните (спрямо 62% през 2007 г.) заявяват, че енергийната ефективност и мерките в тази връзка са обект на повишено внимание в техните организации (таблица 1);

1. Коя от следните формулировки отговаря в най-голяма степен на позицията на вашата компания по отношение на енергийната ефективност и опазването на околната среда?

 20072008
Оценяваме значението на опазването на околната среда и предприемаме стъпки в тази посока36%48%
Оценяваме значението на ефективното използване на енергията26%21%
Оценяваме значението на енергийната ефективност и опазването на околната среда, но нямаме готовност да предприемем стъпки в тези направления26%20%
Нямаме отношение към енергийната ефективност и опазването на околната среда12%11%

Източник: Rackspace & CIO US, 2008

 • 30% от участниците в проучването (спрямо 10% през 2007 г.) не са склонни да платят по-висока цена за продукти и услуги насочени към различни инициативи във връзка с опазването на околната среда (таблица 6);

6. Склонни ли сте да заплатите по-висока цена за продукти и услуги насочени към различни инициативи във връзка с опазването на околната среда?

 20072008
Възобновяема енергия29%20%
Рециклиране24%15%
Опазване на природата20%19%
Редуциране на CO2 емисиите17%15%
Не сме склонни10%31%

Източник: Rackspace & CIO US, 2008

 • В сравнение с предишни подобни проучвания, по-голям дял имат компаниите, които не са склонни на компромиси по отношение на производителността в името на „зелената„ идея (таблица 5).

 

5. Склонни ли сте да се задоволите с по-ниска производителност на сървърите, ако това дава възможност за редуциране на въглеродните емисии?

 20072008
Не29%46%
Да, ако намалението на производителността е до 5%30%16%
Да, ако намалението на производителността е до 10%21%14%
Да, ако намалението на производителността е до 15%3%3%
Да, ако намалението на производителността е над 15%5%4%

Източник: Rackspace & CIO US, 20082. В каква степен вашата компания е ангажирана с въвеждането на „зелена” ИТ стратегия ?

 20072008
Предприемат се първи стъпки (напр. рециклиране на оборудването, правила за изключване на консуматори на електроенергия, когато не се използват и т.н.)55%52%
Предприети са значителни стъпки (избират се доставчици ангажирани с концепцията „Green IT” , провеждат се обучения във връзка с икономията на електроенергия сред служителите и т.н.)21%17%
Разработва се „Green IT” стратегия23%16%
Нашата компания е 100% „зелена”1%1%
Нямаме отношение към концепцията „Green IT” и не планираме въвеждането иn/a14%

Източник: Rackspace & CIO US, 2008

3. В каква степен за вашата компания е важно да работи с ИТ доставчици, ангажирани с концепцията „Green IT” ?

 20072008
Важно е, но не е централен стратегически въпрос59%64%
Не е важно27%27%
Ангажираността на нашите доставчици с концепцията „Green IT” има стратегическо значение за нашата компания14%9%

Източник: Rackspace & CIO US

4. Бихте ли предпочели ИТ доставчик, ангажиран с концепцията „Green IT” пред такъв, който не е ако трябва да заплатите по-висока цена?

 20072008
Не, не и ако „зелените” продукти струват повече29%46%
Да, ако „зелените” продукти струват до 5% повече27%27%
Да, дори ако „зелените” продукти струват до 10% повече25%14%
Да, дори ако „зелените” продукти струват до 25% повече5%1%
Други отговори14%12%

Източник: Rackspace & CIO US, 2008

На фона на тези данни възможността за намаляване на разходите е основен двигател на „зелените” ИТ инициативи през настоящата година. Същевременно, неоспорим факт е, че не всички, но много от инвестициите в „Green IT” имат положителен ефект върху финансовите резултати на компаниите, които ги осъществяват. В крайна сметка, основната цел на подобни проекти е да се намали консумацията на енергия и други скъпо струващи ресурси в организацията. Тези стъпки впоследствие се отразяват положително и на околната среда под вида на по-малко вредни емисии в атмосферата и по-малко прахосани природни ресурси. Допълнително предимство е, че измерването на финансовите резултати от „зелените” инвестиции не е трудно. Например, ако можете да изключите една трета от сървърите си или да намалите използването на хартия и мастило с 40%, можете веднага да изчислите какви спестявания постигате.

„Зелените” ИТ инициатививи могат да имат значителен бизнес ефект

Ако не сте убедени в това, запознайте се със следните примери. Вероятно те ще ви подскажат идеи за това как едновременно със съкращаване на разходите може да се допринася и за опазването на околната среда.

 • Виртуализацията на сървърите. Много компании разполагат с големи помещения за сървърите си или за центровете за данни, натъпкани със скъпи машини, много от които през повечето време не се използват пълноценно, но консумират енергия и излъчват топлина. Идеята на виртуализацията на сървърите е работата да се съсредоточи в по-малко на брой машини. Съществуват успешни реализации на проекти за виртуализация, при които компаниите значително са намалили броя на сървърите, а заедно с това разходите за тяхното електрозахранване и охлаждане. Очевиден е и положителният ефект върху околната среда.
 • Управление на електрозахранването. За всеки компютър и монитор, който работи денонощно, заплащате допълнително между $25 и $75 годишно. Може би се налага машините да са включени в извънработно време (например за архивиране или ъпгрейд), но чрез инвестиране в решения за управление на електрозахранването на компютрите, може да въведете настройки, които да гарантират автоматичното изключване на оборудването, когато не се използва, и „разбуждането” му за инсталиране на пачове, архивиране и т.н. Ако умножим броя на машините във фирмата средно по $50 и сравним цифрата с цената на софтуера за управление, лесно ще изчислим възвръщаемостта на инвестицията. Ползите за околната среда са безспорни – по-малко консумирана енергия означава по-малко вредни емисии.
 • Системи за управление на документите и печата. Според едно проучване, за излишно печатане средностатистическият служител изразходва всяка година по $85 под формата на принтерна хартия и мастило. Добавете към това разходите за ток и поддръжка на различни устройства - принтери, копирни машини, факсове. Инвестицията в софтуер за управление на печата може да намали значително ненужното използване на хартия и мастило, както и да съкрати разходите ви за консумативи и оборудване. Фирмите, които са внедрили такива решения, имат политика за забрана, например, на скъпия цветен печат на уеб страници или налагат двустранен печат за някои видове документи. Софтуерът също така не стартира печата, докато потребителят, който го е наредил, не е физически до принтера, за да си събере отпечатаните материали. Резултатът е спестени средства за хартия и мастило плюс спасяването на природните ресурси, необходими за тяхното производство.
 • Енергийноефективно оборудване. Ако разгледаме разпределението на консумацията на енергия между различните категории оборудване – 31% е потреблението на комуникациите, 23% - на сървърите, 6% - на принтерите и 39% (!) - на персоналните компютри и мониторите. Оказва се, че екологичните проблеми, създавани от персоналните компютри, са по-съществени, отколкото повечето хора предполагат. Настолните компютри, ноутбуците и работните станции, обозначени с етикет ENERGY STAR отговарят на по-строги изисквания за енергоконсумация. Според изчисленията на американската Агенция за защита на околната среда (EPA) използването на Energy Star компютър би могло да спести на планетата парников газ, достатъчен да напълни една класна стая, а на собственика си - до 130 киловат-часа (kWh) енергия годишно. Превърнато в пари и според цените на тока у нас, това прави около 23,4 лв. Но това не е всичко. Съвместимите със спецификацията Energy Star компютри имат и специални функции за управление на захранването, които да въвеждат РС системата в режим на ниска консумация, когато тя не се използва за определено време. Пак според ЕРА, използването на въпросните настройки може да повиши спестената енергия до 500 kWh (или 90 лв. от сметки за ток) за една година и за един компютър.


В заключение

Концепцията Green IT е своеобразният начин, по който технологичната индустрия отговаря на глобалните проблеми свързани с необходимостта от минимизиране на енергопотреблението, редуциране на въглеродните емисии, управление на електронните отпадъци. Ето защо “зелената вълна“ е вече утвърдена посока на развитие в света на информационните технологии. В света на бизнеса, мотивацията за поемането на такава посока също е налице заради реалните оперативни предимства и спестените разходи от употребата на новите технологии, както и принципно новия и по-добър начин на работа.


X