Софтуер

25 факта за енергийноефективните ИТ, които трябва да знаете

CIO Media

Ако сте регистрирани във Facebook или друго социални мрежи, сигурно сте получили покана от приятел да споделите за себе си 25 случайни неща. Тази идея напоследък е доста популярна и по всичко личи, че забавлява много хора. Затова нека я следваме. След като се запознам с 25 факта за "зелените ИТ", все пак ще знаем повече за тях.

Green IT за информационния център

 1. През следващите 2 години около 90% от компаниите с големи информационни центрове ще трябва да увеличат консумацията на енергия и капацитета на своите системи си за охлаждане.
 2. Проучване на McKinsey констатира, че 32% (146 от всички) от общо 458 сървъра, разположени в 4 мащабни информационни центъра, са на горната граница на възможностите им за експлоатация. Подобни „зомби” сървъри следва да бъдат изведени от употреба за да се освободи пространство и същевременно да се намали нуждата от захранващи и охлаждащи системи.
 3. Във връзка с факт 2, авторитетни проучвания сочат, че чрез виртуализация компаниите могат да намалят броя на използваните сървъри средно с 65%.
 4. Чрез увеличаване на температурата в информационния център само с един градус може да се постигне намаляване да енергийното потребление от 4-5% (разбира се има се предвид увеличаване на температурата в определени граници).
 5. Информационните центрове са източник на около 0,3% от емисиите на въглероден диоксид. За сравнение, делът на авио индустрията е 0,6%, а на металургията 1%.
 6. Проучване на Националната лаборатория Lawrence Berkeley сочи, че системите за доставка на постоянен ток могат да бъдат с 20% по-ефективни от сегашните системи за променлив ток, а в дългосрочен план – да бъдат оправдани и икономически.
 7. През 2006 г. Агенцията за защита на природата (EPA) изчисли, че показателят PUE (Power Usage Effectiveness - ефективност на използваната енергия) за един типичен информационен център е 2 или по-висок, докато за да се избегне вредно влияние за околната среда е необходимо стойността на този показател да бъде по-ниска от 2. С подобряването на технологичната ефективност, в унисон с установените вече практики, до 2011 г. информационните центрове трябва да постигнат PUE = 1,9. EPA предвижда, че с помощта на най-напредналите технологии, използването на съвременни начини за пестене на енергия и охлаждане като например течно охлаждане и добив на енергия от генерираната висока температура, ефективност на използваната енергия може да достигне до 1,2.
 8. Показателят PUE в шестте специално устроени информационни центъра на компанията Google е 1,21.
 9. Изчислено е, че федералните служби в САЩ могат да спестят около US$960 млн. за 5 години само благодарение на „зелени” технологии като виртуализация, консолидацията на сървъри и „интелигентни” охладителни системи.
 10. По време на декемврийския брифинг на президента Барак Обама, Самюел Дж. Палмисано, CEO на IBM, призова настоящия президент да настоява всички федерални информационни центрове да преминат на "зелена вълна" през идните 3 години.
 11. Според EPA устройствата за съхранение са най-енергоемкото оборудване в информационните центрове. Те изразходват 3,2 милиарда kWh - повече отколкото сървърите от висок и среден клас и мрежовите устройства. Освен това устройствата за съхранение на данни са първенци и по отношение на непрекъснато нарастващите им нужди от електроенергия (с 191%).
 12. Когато бивш подземен военен бункер в Юитикон, Швейцария (малко извън Цюрих), е трансформиран в център за съхранение на информация, GIB и IBM построяват съоръжение за директна размяна на топлинна енергия между информационния център и местен обществен плувен басейн. Така, благодарение на натрупаната излишна топлина, басейнът се поддържа топъл безплатно, а междувременно на природата са спестени около 130 тона вредни емисии.
 13. През 2007 г. Google патентова плаващ информационен център, разположен на 3-7 мили от морския бряг (фиг 1). Дизайнът използва конверторни единици на Pelamis Wave, които произвеждат енергия, използвайки движението на морските вълни. Патентът на Google предвижда създаването на мощности от 40MW чрез използването на около 40 Pelamis единици. Освен безплатният източник на енергия проектът ще спести и от данък сгради и такси за наем на съоръжението.

  "Зелени ИТ" за PC и периферни устройства
 14. Вашият настолен компютър изразходва над 100W енергия, когато е включен скрийнсейвърът му и само около 10W, когато е в състояние "sleep". Факт е, че пестенето на енергия в дома и офиса е същевременно природосъобразно и намалява разходите.
 15. Компаниите могат да спестят между $25 и $75 долара (или повече) годишно на компютър съвсем лесно – необходимо е само машините да се настроят за преминаване в енергоспестяващ режим, когато не се ползват.
 16. Високоефективните компютри и сървъри са малко по-скъпи от стандартните системи. Чрез програмата Climate Savers, глобални корпорации работят с заедно с Международна природозащитна организация, за да намалят своите емисии на парникови газове. Участниците в инициативата предвиждат, че с увеличаване обема на продажбите, тези разлики ще се доближат до нула. Имайки предвид спестените разходи за електричество обаче, и малко по-висока цена е напълно оправдана.
 17. Федералните служби в САЩ могат да спестят около US$330 млн. за 5 години, ако използват Energy Star компютри.
 18. През 2006 г. в САЩ стартира електронна система за оценяване природосъобразността на продуктите EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), като инициативата бе подкрепена трима производители с около 60 регистрирани продукта. Днес системата предоставя информация за над 30 производители, представящи на пазара повече от 1000 модела „зелени” настолни системи, лаптопи и монитори.

  "Зелени ИТ" за всеки
 19. Средностатистическият офис служител изразходва около 10 хил. листа хартия на година, за производството на които е необходимо едно цяло дърво.
 20. За ненужно принтиране средностатистическият офис служител изразходва годишно хартия и мастило на стойност $85. Ако се принтира двустранно, излишните разходи биха били двойно по-малки.
 21. Ако хората, ползващи градски транспорт, работеха от вкъщи само по един ден в седмицата, биха се спестили 5,85 млрд. галона нефт за една година.
 22. Икономиите от въвеждането на Open Work telecommuting офис, по данни на Sun, са около US$68 млн.

  "Зелени ИТ" в бизнеса и политиката
 23. В САЩ, компаниите, фокусирали дейността си върху природосъобразни услуги, са получили финансиране от US$4 млрд. през 2007 г., което е с 38% повече от 2006 г.
 24. Въпреки че електронните отпадъци са само 1-4% от общите градски отпадъци, те представляват около 70% от тежките метални отпадъци в сметищата, както и 40% от всички оловни отпадъци.
 25. Терминът "greenwashing" е измислен от природозащитникът от предградията на Ню Йорк Джей Уестървълд през 1986 г. Той използва думата в свое есе, вдъхновено от практиките на хотелската индустрия за закачане на плакати в стаите, прокламиращи многократното използване на хавлиени кърпи от посетителите с цел да се „опазва природата”. Той се противопоставя на тази идея, прокламирайки, че хотелиерите не са подтиквани от порив за запазване на околната среда, а използват природозащитната съвест на посетелите на хотелите с цел пестене на пари.

Фигура 1: Конверторите Pelamis Wave Energy Converters (PWEC) са разработени от шотландската инженерна фирма Pelamis Wave Power.


X