Софтуер

Очертайте стартовата линия за "зелените" ИТ инициативи във вашата компания

CIO Media

Не сте в състояние да контролирате, онова което не можете да измерите. Тази максима може и да не е винаги в сила (мога да премеря двегодишния си племеник, но не мога да го контролирам), но определено е уместна когато говорим за осигуряване на ИТ инфраструктура, гарантираща висока енергийна ефективност и безопасност за околната среда. Накратко, ако не знаете колко консумира вашето ИТ оборудване и колко въглероден диоксид произвежда, ще ви бъде трудно да изготвите стратегически план за намаляването им.

Това е един от въпросите, поставени в наскоро оповестения доклад на Forrester, озаглавен "Is Green IT Your Emperor With No Clothes?" (Дали „Green IT” е вашият вариант на приказката „Новите дрехи на царя”?). В тази публикация, авторът Дъг Уошбърн и неговите сътрудници подтикват организациите да възприемат практиката за годишно изчисление на енергийната консумация, емисиите въглероден диоксид и финансовите разходи за ИТ управлението.

В доклада, аналитиците от Forrester предлагат няколко относително прости формули, подпомагащи организациите да разберат колко електричество използват за година, в процеса на експлоатация на различните си ИТ системи, колко им струва това и колко CO2 произвеждат. Ето какви стъпки препоръчват експертите:

1. Отчитайте цялото ИТ оборудване.

Трябва да вземете предвид както хардуера извън информационния център - включително персонални компютри и лаптопи, периферии и телефонно оборудване, така и оборудването в него - сървъри, сторидж системи и мрежови устройства, електроразпределителни възли (PDU) и дори осветление. Описването на целия ИТ инвентар по принцип е полезна практика и може да ви помогне да откриете машини, които работят, но не допринасят за постигането на съществен ефект. В началото на тази година McKinsey & Co. публикуваха резултати от свое проучване според което, разпределените системи в информационните центрове използват средно 5 до 30 процента от капацитета си.

2. Изчислете енергийния поток

След като вече знаете с колко компютри, сървъри, суичове и т.н. разполагате, трябва да установите колко киловата е енергийният поток за всеки отделен тип оборудване. Това може да ви се стори трудна задача. Как да го измерите? Може да попитате производителя и да се надявате, че ще ви каже цифра, която точно отразява енергийната консумация на даден ваш уред. Като алтернатива, можете да я измерите сами.

Един от най-разпространените уреди, предназначени за такова измерване, е Kill-a-Watt from P3. Включвате устройството към Kill-a-Watt, който последователно ще ви покаже колко мощност консумира устройството в даден момент. От тестовия център на Info World Test уверяват, че Kill-a-Watt работи доста надеждно.

Така например един средностатистически персонален компютър изразходва между 60 и 250 вата. Превърнете това число в киловати като разделите на 1000. Например система, на която са необходими 250 вата, използва 0.25 киловата.

3. Преценете времето

Накрая трябва да разберете колко часа годишно работят вашите уреди. Например, добре е да използвате софтуер за управление на захранването за да сте сигурни, че компютрите в офиса не функционират извън работно време. В противен случай губите средства, поддържайки машините и мониторите включени без да имате нужда от тях.

4. Общата оценка

След като сте определили горните три стойности, използвайте следната проста формула, за да пресметнете колко енергия годишно използва всяка категория устройства:

Годишен енергиен поток в киловат-часа (kWh) = = (Брой устройства) х (Енергиен поток в киловати, за едно устройство) х (Годишно време на работа за едно устройство в часове)

Например, ако вашата организация има 1000 PC-та, всяко от които изразходва средно 150 вата енергийна мощност, заедно с 1000 17-инчови LCD монитори, всеки от който изразходва средно 35 вата и вие държите тези системи включени 2340 часа за 1 година (45 часа на седмица и 52седмици в годината), вашият общ годишен енергиен поток в киловат-часа ще бъде 432900. Тази стойност се получава по следния начин:

(1000 PC-та x 15 kW x 2,340 часа годишно) + (1,000 монитора x .035 kW x 2,340 часа годишно) = 351,000 kWh годишно за PC-та + 81,900 kWh годишно за монитори = 432,900 kWh общо за година.

След като имате тази оценка, относително лесно е да пресметнете колко средства харчите за захранване на вашите ИТ устройства всяка година, както и количеството CO2 емисии, свързани с тях. За да установите разходите, умножете получения общ годишен енергиен поток по сумата, която плащате за всеки изразходван киловат-час.

За да изчислите въглеродните емисии, умножете стойността на годишния енергиен поток по 1,34 – това е американската национална норма на CO2 емисии за киловат-час. Стойността е по-ниска в райони, използващи по-чисти източници на енергия като природен газ, в сравнение с райони, използващи източници от типа на въглища например. Изразени, чрез формула, отделените въглеродни емисии са:

Отделен CO2 годишно = (Годишен енергиен поток в kWh) x 1,34

Ако използваме отново предишния пример, компания с 1000 персонални компютъра и 1000 монитора по цени в САЩ има следните годишни разходи:

  • (351000kWh годишно за PC-та + 81900kWh годишно за монитори) х $0.0946 за kWh = $40952,34.
  • Изчислението на свързаните с тези уреди въглеродни емисии става по следната формула:
  • (351000kWh годишно за PC-та + 81900kWh годишно за монитори) х 1,34 lbs (либри) CO2 = 580086 lbs CO2 годишно.

В заключение

С малко време и усилия можете да изчислите стойностите за разгледаните параметри във вашата компания. Но каква е ползата от това всъщност?

Можете да ги използвате за да намерите начини да намалите разходите си. Например можете да изчислите колко бихте спестили от компютрите и мониторите ако използвате софтуер за управление на захранването, като отчетете и това колко биха стрували лицензите за него.

Допълнително, както препоръчват от Forrester, ако си направите труда да съберете всички тези сметки, ще можете да изчислите важни показатели като PUE (Power Usage Effectiveness) и DCIE (Datacenter Infrastructure Efficiency). Това са показатели, които консорциумът The Green Grid препоръчва да бъдат следени в информационните центрове. Те дават възможност да се оцени колко ефективно се използва изразходваната енергия.

Като последен пример, ако вашата фирма е решила да намали своите въглеродни емисии, използването на формулите, предоставени от Forrester, са добра основа за старта на това начинание.

Оригиналът на тази статия е публикуван в InfoWorld US под заглавие „Measuring your green IT baseline”.


X