Софтуер

BITool - нов софтуер за българските компании от малкия и среден бизнес

CIO Media

Фирма АДИСС предлага на българския пазар своя нов програмен продукт Business Intelligence Tool (BITool). Това е средство за бизнес анализи, ориентирано специално към потребностите на средни и малки предприятия, съобщиха представители на АДИСС.   

„Софтуерът е подходящ и организации с разнообразни профили на дейност. Предоставя мощни, гъвкави и динамични  средства за лесно анализиране на натрупаните от тях данни (както исторически, така и оперативни). Използвнето на такъв тип софтуер позволява на потребителите да почувстват ползата от data warehouse, преди още да са инвестирали в изграждане на ERP или CRM системи (което обикновено е един некратък и не много гладък процес) или преди да са закупили и внедрили  скъпо струващ OLAP софтуер", заяви Живко Ангелов - директор "Разработка и развитие" на продуктите на АДИСС.

BITool работи в Windows среда и може извлича данни от всяка система, за която има ODBC драйвер (като Oracle, MS SQL Server, VFP, MySQL, Firebird и др.), както и от обикновени текстови файлове.

Продуктът реализира идеята за удобно визуализиране на анализираните данни с различна детайлност . Даните за анализиране се представят в една таблица. Потребителят може да ги анализира, като ги групира спрямо някои от колоните и задава на агрегатни функции (най-често сумиране) върху някои от останалите колони, разглеждани като типове факти.

Освен за анализиране на данните чрез обобщаването им BITool е много удобно средство за бързо достигане до интересуващата ни информация чрез филтрирането й. Визуализацията е в два режима: разглеждане на дървовидна структура на групиращите атрибути и филтриране на данните спрямо конкретния възел на йерархията (tree viewer) или разглеждане на многомерни данни, т.е. хиперравнина в n-мерния куб на групиращите атрибути (cube viewer).

За потребителите, които изберат BITool АДИСС осигурява доставка на софтуера, инсталиране, обучение на персонала, гаранционно (безплатно) и извънгаранционно (абонаментно) поддържане. Фирмата  може да осигури допълнителни консултантски услуги и помощ на потребителите на BITool за намиране и дефиниране на най-точните и подходящи представяния на анализираните данни за удовлетворяване на информационните необходимоости на управленския и оперативния персонал на предприятието.

Пилотното внедряване на продукта се провежда в компанията Спиди - една от водещите в пазара на куриерски услуги у нас.

X