Софтуер

Autodesk Civil 3D и Plateia спестяват време на екипа на Инжконсултпроект

CIO Media

Специализираната в проектирането на пътиша фирма планира внедряване на нови модули и закупуването на допълнителни лицензи

Инж. Кольо Червенков - един от специалистите в „Инжконсултпроект" ООД, които активно използват Civil3D и Plateia

Проектите
Някои от по-големите обекти проектирани с помощта този софтуер са:
Програма „Транзитни пътища 5" ЛОТ 2.2 път I-7 "Силистра-Шумен" от км 1+773 до км 55+535 и ЛОТ 2.3 път I-7 "Силистра - Шумен" от км 55+535 до км 107+660;
Изработка на проект за реконструкция на ул. „Роза" - от ул. „Ян Палах" до ул. „Христо Смирненски" гр.Варна;
Технически проект за реконструкция на кръстовище ул. „Шипка" - бул. „Мария Луиза" гр.Варна;
Ландшафтно оформяне на терените около новата сграда на пътническия терминал на Летище София ( Терминал 2 );
Проектиране рехабилитация на пътната и уличната инфраструктура на територията на Община Плевен;


В перспектива
В плановете за развитие на фирмата, е заложено внедряване на още модули и закупуването на още лицензи, но това е свързано разбира се с намеренията на държавата да инвестира в инфраструктурата на страната. Друг проблем пред внедряването на специализирани CAD системи в пътното проектиране е липсата на работещ локализиран към българските условия и стандарти софтуер. В това отношение фирмите дилъри на софтуер все още са длъжници към своите клиенти.

 

 


 


X