Софтуер

Виа Дизайн оползотворява предимствата на австралийски софтуер за пътно проектиране

CIO Media

С помощта на системата Advanced Road Design фирмата е реализирала няколко успешни проекта, постигайки минимални срокове, намаляване на количествата необходими материали и оптимизация на проектното трасе

През последната година специализираните решения за реализацията на инфраструктурни проекти са обект на повишен интерес. Търсенето на този тип софтуерни продукти е обосновано - няколко европейски инфраструктурни проекти включват България, като стратегическа транзитна зона, а същевременно Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, декларира, намерения за значителни инвестиции в инфраструктурни проекти.

Фигура 2: Проект на горски път в района на ДГС Садово

 

След успешното прилагане на системата
специалистите от Виа Дизайн решават да използват Advanced Road Design в проект за рехабилитирането на два участъка от връзката „Бургас - Каблешково" на пътен възел „Бургас-Север".
„Програмата ни даде възможност да използваме минимални дебелини на неплътния асфалтобетон в оста, вляво и вдясно, да приложим най-близка нивелета до съществуващия път и така едновременно да намалим количествата на материалите и да оптимизираме проектното трасе. Извлечените от модела надлъжни, напречни и писани профили значително ускори работния процес и ние издадохме проекта за по-малко от седмица", коментира инж. Добрева.
Една приятна изненада за проектантите на Виа Дизайн е, че работата по всяка следваща задача разкрива нови ценни възможности на Advanced Road Design. Поредният проект на фирмата - 3.36 километра горски път в района на ДГС Садово им дава възможност да открият, че Advanced Road Design работи чудесно с дълги трасета. „Предлаганата от програмата нивелета и бързината на обработване на проекта ни осигурява висока продуктивност, а точността на документацията е сигурна, тъй като е директно обвързана с модела", заяви управителят на Виа Дизайн.


X