Софтуер

Tехнологиите за проектиране - в синхрон с изискванията на действителността

CIO Media

Възможността да се манипулират интелигентните обекти в Allplan , така че с тяхна помощ да се моделира цялата структура на една сграда, както и на прилежащия и терен, се явява полезна за редица проекти на архитектното студио „I/O Архитекти".

Архитектното студио „I/O архитекти" е създадено през 2004 г. като дистанционно сътрудничество между Токио и София, разказва арх. Георги Кътов. „Опитваме се да съчетаваме местния си опит с една критична външна гледна точка, от каквато се нуждае българската архитектура", обясни той. Студиото реализира широк спектър от проекти - от интериор до градоустройствени решения. Отскоро специалистите използват CAD систематата ALLPLAN на NEMETSCHEК. Арх. Кътов отбелязва, че за успешното използване на системата от екипа заслуга има арх. Антонина Илиева, която е „един от пионерите в използването на системата у нас".

Избор на софтуер
Арх. Илиева обясни, че характерно за стила на проектиране на „I/O Архитекти" е едновременното зачитане на значещи фактори от действителността - контекста, в който попада дадена сграда - и въпреки това не-робуване на клишета и съзнаване на неограничеността в множеството от възможни решения за всяка сграда. „Сложният характер на съществуващата действителност, както и неочакваността на новите решения намират израз в сложни пространствени взаимодействия, нуждата от създаване на специфични строителни детайли, често и в сложно формообразуване. За мен Allplan е единствената „всестранно развита" CAD система (от наличните на българския пазар), която до голяма степен успява да откликне на пълното многообразие от нужди на процеса на проектиране, особено в толкова динамична и търсеща творческа среда" отбелязва тя. От значение е не само възможността на системата за моделиране на идеите на специалистите, но и възможността за проследяване на развитието им в реално време и на следващ етап - и възможността за ефективно и максимално защитено от грешки трансфромиране на разработеното в технически данни. „Allplan позволява креативната част от процеса на проектиране да бъде основна, а архитектът - да бъде повече анализатор, артист и изобретател и по-малко архитектурен техник", обясни арх. Илиева.

Приложение
Един от последните проекти, по които „I/O Архитекти" работи, е реконструкция и интериор на стара сграда. Спецификата на някои съществуващи пространства провокира екипа да избере сложна блуидна геометрия за елементите на интериора. „За да се постигне търсеното усещане за флуидност на пространството, бе необходимо не само да можем да онагледим за себе си първоначалната си идея, но и да сме в състояние да следим развитието и", отбеляза арх. Илиева. Тя допълва, че изключително полезни в случая са били не само възможностите на Allplan по отношение на тримерното моделиране, но и фактът, че системата предлага възможност това моделиране да се осъществи посредством интелигентни обекти като стени, профилни стени, плочи, а не обикновени тримерни тела. „В резултат на това всички изменения в модела се извършваха чрез интелигентни взаимодействия между елементите, което в сравнение със стандартното 3D-моделиране посредством булеви операции значително облекчава процеса на създаване на подобно изделие. На следващ етап, когато трябваше да се пристъпи към реализация на проекта, така създаденият модел позволи изготвяне със значителна лекота на точни количествени сметки, което при стандартни узловия би отнело доста време и усилия, посветени на калкулации Не на последно място възможността за преглеждане на модела и промените в него в анимационния прозорец в реално време се оказа безценен помощник за комуникирането на идеите ни с изпълнителя", каза Арх. Илиева.
Не на последно място възможността за преглеждане на модела и промените в него в анимационния прозорец в реално време се оказа безценен помощник за комуникирането на идеите ни с изпълнителя.

 

Фигура 2: Още един проект на „I/O архитекти" разработен с Allplan

 

В заключение
„Възможността да се манипулират интелигентните обекти в Allplan , така че с тяхна помощ да се изчерпва в общи линии цялата структура на една сграда, както и на прилежащия и терен, се явява полезна за редица проекти и поволява основните ни усилия да бъдат насочни към проектирането вместо към изчертаване и остойностяване", отбеляза арх. Илиева. Тя допълни, че огромен допълнителен потенциал в тази насока притежава модулът за асоциативни изгледи на Allplan, който позволява сградите да се работят при запазване на връзката между триизмерен модел и технически чертежи и който, вярваме, в близко бъдеще ще става все по-удобен за употреба включително и за големи проекти.


X