Софтуер

Подходящият софтуер улеснява реализацията на нестандартни архитектурни решения

CIO Media

„Аедес" студио прилага AutoCAD Architecture 2008 за да геометризира и дефинира случайно изглеждащи форми, които могат да се сметнат като конструкция и изграждането им да бъде възможно

Анелия Стоянова

„Аедес" студио проектира сравнително малки като площ сгради и цялостни интериорни решения. В портфолиото на фирмата присъстват медицински и търговски център, хотели и много жилищни сгради. Съчетанието на архитектурни и интериорни проекти позволява на архитектите да виждат по-ясно детайлите и да подхождат по различен начин към всяка от сградите, по които работят. „Аедес" студио работи със софтуерния продукт AutoCAD Architecture 2008 на Autodesk.

Фигура 1. Хотел в Боровец - проект на „Аедес" студио

 


X