Софтуер

5 мита за дейта центровете

CIO Media

Магическото число 2.0 важи и за центровете за данни. Всеки долар за ИТ услуга води средно до допълнителни разходи за функционирането на зеления център за данни. Ако искате да промените това, трябва да не допускате някои общоприети заблуди, смята специалистът Майкъл Бълок

Като се базира на опита, наблюденията и работата си, Бълок е разработил списък на енергоспестяващите съвети, които ИТ директорите не трябва да следват. Експертът развенчава митовете около съкращенинbо PUE (Power Usage Effectiveness - ефективност на използваната енергия), което се отнася до натоварването, необходимо за оперирането на ИТ системата, плюс поддържащи системи като разпределение на електричеството, овлажняване и охлаждане.  PUE с коефм¦иент 2, което е нормална стойност за повечето дейта центрова днес, означава, че за всеки похарчен долар за ИТ захранване, вие ще похарчите още един за поддръжка. Някои центрове имат средно годишно PUE над 3, а най-добре управляваните могат да поддържат нива около 1,3 - например показателят PUE в шестте специално устроени информационни центъра на компанията Google е 1,21.  
Следват пет мита, свързани с показателят PUE, които често пречат на опитите за оптимизация на дейта центровете и объркват ръководството при вземане на информирани решения.

Мит 1: PUE е константа, която остава постоянна в режим 24/7/365.

Не е вярно. PUE може да се променя от сезон на сезон, като дори в различните части на деня стойностите на показателя могат да варират. Например, ако центърът е проектиран с цел осъществяване на безплатно охлаждане (използващо климатичните условия навън), тогава тази функция ще е налице само когато температурата е подходяща. Затова е важно да се определи средно годишно PUE, а не оптималното, което се отнася за хладни дни и нощи. Така че, когато доставчикът каже, че неговата технология ще намали PUE до 1,3, попитайте дали това се отнася до идеалния случай, постоянното състояние или средното годишно ниво.

Мит 2: По време на проектирането и изграждането на дейта центъра PUE трябва да се оптимизира до най-голямото очаквано натоварване.

Това не само че не е истина, но е подход, обречен от самото начало на провал. Почти гарантирано е, че ще така ще се снабдите или с дейта център с прекалено надградени възможности, или с недостатъчни възможности за по-голямата част от жизнения му цикъл. Ще получите по-добри резултати, ако мислите за своя дейта център като за ресурс, който ще трябва да се променя с времето. Този подход ще ви помогне да вземате решения, които ще се фокусират върху гъвкавостта на дизайна. Изграждането на гъвкава среда означава, че може да се наложи да използвате по-големи тръби, да вдигнете пода с половин метър и да използвате разнообразни технологии за проветряване. Така ще построите дейта център с повече скалируемост и с жизнен цикъл продължаващ над 10 години.  

Мит 3: Алтернативните източници на енергия ще подобрят PUE.
Това твърдение е погрешно. PUE се отнася до енергийната ефективност. Откъде идва тази енергия - това няма нищо общо с PUE.

Мит 4: PUE на съществуващите инсталации не може да се подобри.
Това отново не е вярно. Всичко, което носи топлина и охлаждане, може да оптимизира енергийната ефективност. В Германия например Техническият университет в Берлин предлага прости мерки като засенчване на прозорците в сървърните стаи.

Мит 5: Новите сървъри и виртуализацията подобряват PUE.
Това е вярно, но само отчасти. Всеки знае по какъв начин сървърната и сторидж виртуализация могат да намалят броя системи, необходими за поддръжка, като в същото време съкращават и разходите по консумацията на електричество. Това само по себе си не подобрява PUE.

Източник: CIO Германия

X