Софтуер

Икономика на Green ИТ Q&A

CIO Media

Green ИТ e концепция, насочена както към опазването на околната среда, така и към търсене на енергийна ефективност в бизнеса. Но не се заблуждавайте - в действителност, финансовата, а не природозащитната мотивация - е движещата сила в търсенето на екологични технологии. Така че, когато се питате дали зелените технологии имат финансови измерения, отговорът е "да", но ИТ лидерите трябва да разберат защо и как се постига това, за да инвестират разумно времето и капиталът си.
ИТ непрекъснато са изправени пред предизвикателството за намаляване на разходите и за постигане на повече резултати с по-малко средства. Така че, имайки предвид  чувствителният към разходи ИТ свят, трябва ли ИТ лидерите дори да се замислят за "зелени ИТ"? Отговорът е - да. В допълнение към незабавното и бъдещо намаляване на капиталовите и операционните разходи за ИТ, концепцията "green ИТ" може да донесе и финансови постъпления. И докато някои екологични проекти изискват по-значителни предварителни инвестиции (например закупуването на енергоспестяващи ИТ технологии или въвеждането на конферентни видео връзки), то други възможности като например PC power management или двустранно принтене, са напълно безплатни и не отнемат от времето ви. А когато се вземат предвид различни програми, които правителства и други институции спонсорират с цел насърчаване на природосъобразен бизнес, зелените проекти стават още по-атрактивни във финансово отношение. Следващите въпроси и отговори очертават финансовите ползи, които "green ИТ" може да донесе.

1. Финансовите или екологични стимули са водещи при green ИТ проектите?
Най-новото онлайн изследване на Forrester показва, че финансовата, а не екологичната мотивация е водеща, когато организациите въвеждат еко технологии. Пример за това са Google. Както много подобни организации, тя съществува, за да увеличава финансовите резултати за акционерите си - този икономически императив е крайъгълен камък за зелената програма на Google, в която се казва: „Устойчивото развитие е полезно както за природата, така и за бизнеса ... То е икономическото предимство, което прави усилията ни наистина  устойчиви".

2. По-скъпи ли са "зелените" проекти от "не-зелените"?

И да, и не. Някои зелени проекти могат да изискват предварителна капиталова инвестиция, която да струва повече от "не-зелена" алтернатива, но тези проекти биха могли да се изплащат във времето поради намалени оперативни разходи. Да не забравяме също така, че някои зелени проекти не изискват предварителна инвестиция, освен нашето време. В много случаи това включва използването на възможности, които са достъпни - например изключване на неизползваеми, но енерго-консумиращи ресурси. Нека разгледаме няколко примера:

- Green ИТ проекти с предварителна инвестиция, изплащащи се в времето.

Ако новият ви изчислителен център е сертифициран от Leadership in Energy and Environment Design (LEED), това може да ви струва 3-4% повече, но пък за сметка на това той ще бъде 20-30% по-енергийно ефективен в бъдеще.
Barclays Bank инвестира в системата Dynamic Smart Cooling на Hewlett-Packard, като се очаква това да намали консумацията на енергия в информационния център с 13,4% на година.

- Инвестиция във времето на служителите с незабавно намаляване на разходите

General Electric например очаква да спестява по $2,3 млн. годишно просто използвайки енергоспестяващите функции на Windows като standby и hibernate. Citigroup очаква да спести $860 хил. годишно, променяйки принтерните настройки за двустранен печат.

3. Как green ИТ проектите могат да намалят операционните и капиталовите разходи за ИТ?
В зависимост от целите ви, прилагането на зелени ИТ технологии  и добри практики може да доведе до ефективно намаляване на оперативните ИТ разходи - OPEX, капиталовите разходи - CAPEX или и двете (вижте фигура 1).
От гледна точка на OPEX еко технологиите могат да доведат до снижаване на съществуващите  разходи като например тези за електричество, за охладителни системи, за хардуерна поддръжка, а дори и на разходите за персонал. Що се отнася до CAPEX, green ИТ може да отложи или дори елиминира нови капиталови инвестиции чрез оптимизиране на използваните активите и увеличаване времето на експлоатацията им, както и да увеличи използваемото пространство в информационните центрове, да подобри захранването, охлаждането и капацитета. Въпреки всичко това, е важно да се знае:

· Когато CAPEX и OPEX стратегиите вървят ръка за ръка...
Виртуализираните сървъри са първостепенен пример за зелена възможност, която едновременно обединява ползите от CAPEX и OPEX. За да намали CAPEX, виртуализацията намалява необходимостта от бъдеща инвестиция във физически сървъри. Така организацията ви ще спечели от:
1) по-ниски енергийни и охладителни разходи, защото информационният ви център използва по-малко физически сървъри;
2) намалени разходи за хардуерни лицензи, тъй като физическите сървъри са заменени от виртуални;
3) намалени или релокирани разходи за персонал благодарение на по-малко интензивна хардуерна среда.
За да се затвори кръгът, намалените изисквания за електроенергия и охлаждане ще доведат до по-дълъг живот на вашия изчислителен център - огромен капиталов разход, който трябва да бъде намаляван колкото се може по-дълго. Така например 100-те виртуални машини на Solvay Pharmaceuticals са се превърнали в хардуерни спестявания (CAPEX) на стойност от $1,5 млн. и ежегодни спестявания от електроенергия и охлаждане (OPEX) на стойност $67 хил.

· . . . но когато не вървят ръка за ръка.

Увеличеният жизнен цикъл на активите може да спомогне за намалени електронни отпадци (e-waste) при намалени CAPEX инвестиции - и всичко това при подобрена енергийна ефективност. При закупуването на по-енергийно ефективни активи или при миграцията към по-енергийно ефективна структура - като например тънки клиент (thin clients) - могат значително да намалят свързаните с енергията разходи и емисиите на СО2, но е необходима по-висока начална капиталова инвестиция.
За да преодолеете дилемата CAPEX срещу OPEX, трябва да имате предвид, че оперативните разходи вероятно заемат най-голямата част от вашият ИТ бюджет и иновационен капацитет - 70% до 80% от така нареченият от Forrester „IT MOOSE" - разходи за поддържане на работещи операции, системи и оборудване (spending to maintain ongoing operations, systems, and equipment). Имайки предвид това, фокусирането върху проекти, които могат да намалят IT MOOSE, може да ви донесе краткосрочни и дългосрочни ползи, но пък, за да спестите средства (OPEX), може да ви се наложи да инвестирате средства (CAPEX).
В областта на зелените технологии, Forrester препоръчва на ИТ мениджърите първоначално да реализират най-добрите практики, за да се капитализират ползи при минимални инвестиции с изграждането на PC power management, архитектура от типа горещ/ студен коридор и управление на остарели ИТ платформи и свързаната с тях инфраструктура, използвана много под капацитета си.
От тук насетне, вземете предвид по-мащабните капиталови инвестиции - като например thin-client структурите, сървърната виртуализация или обединяването на информационни центрове - с всичко това ще постигнете значителни икономически и екологични подобрения с течение на времето. Както обяснява главният изпълнителен директор на HP - Марк Хърд „... трябва да имаш куража да кажеш на инвеститорите: „Ще увелича CAPEX, за да постигна стратегическата възможност да намаля ежедневните оперативни разходи с течение на времето".


4. Как green ИТ може да възвърне средства на ИТ организацията?
Освен намаляване на разходите, ИТ лидерите могат да постигнат възвращаемост за организацията като разпродават остарели ИТ активи. Поправката или рециклирането на ИТ активи може да бъде решено за вашата организация както от производители като Dell, HP и IBM, така и от специализирани компании като Redemtech. Те не само безопасно и сигурно могат да ви отърват остарялото ИТ оборудване, но също и да го разпродадат на вторичния пазар. А в зависимост от обемите и вида на вашите активи, възвращаемостта също е различна. Така например гигантът в здравеопазването WellPoint, Inc. получи $49 хил. само през първото тримесечие на 2008 г. от сделките с Intechra за разпродаване на остаряла техника на вторичния пазар. За съжаление у нас, възможностите от този тип не са много.


5. Каква е ролята на зелените технологии за намаляване на бизнес разходи?
Информационните технологии могат да бъдат важен фактор за определянето на една компания като това, което Forrester нарича „зелена компания" (green enterprise) - организация, която активно намалява екологичното замърсяване в основните си дейности, за да смекчи риска, намали разходите и увеличи приходите и постигне в крайна сметка по-големи печалби за акционерите си. И докато въвеждането на екологични технологии е ефективно за намаляването на свързаните с ИТ разходи, екологичните и финансови ползи от могат да бъдат и по-разнообразни. Пример за това са световноизвестните вериги Tesco - приносът на ИТ за намаляване на емисиите на въглероден диоксид за компанията за едва 4% - но от Tesco вярват, че ИТ има потенциала да спомогне за намаляването на тези емисии с 20%, което на свой ред носи значителни финансови ползи - например намалени разходи за електричество с 20% и със 17% за топлинна енергия.

Източници
1. Forrester's Green IT Online Survey, "Market Overview: A Slowing Economy Won't Slow Down Corporate Green IT Initiatives", декември 2008.
2. "Google's Green Initiatives: Efficient Computing"  -http://www.google.com/corporate/datacenters/).
3. VMware Customer Success Stories, "Solvay Pharmaceuticals Saves $1.5 Million and Meets Validation Requirements with VMware Virtual Infrastructure" (http://www.vmware.com/files/pdf/
customers/07Q3_cs_vmw_Pharmaceutical_Solvay_English.pdf).

X