Софтуер

Gartner: Разходите за сигурност през 2011-а ще са 3% от ИТ бюджета

CIO Media

Въпреки че рисковете във връзка с информационната сигурност стават все повече и по-сериозни, ефикасните и защитени комании ще могат да редуцират разходите си за ИТ сигурност, свеждайки ги до 3% от своите ИТ бюджети през 2011 г., прогнозират аналитиците от Gartner. Организациите, разполагащи с добре развити и наскоро обновени програми за информационна сигурност ще могат да постигнат още по-добър баланс между изразходвани средства и ниво на защита.

Според оценките на изследователската компания през 2009 г. разходите за ИТ сигурност са били средно 6% от ИТ бюджетите на компаниите, а през 2010-а се очертава да бъдат 5%. При това, през настоящата година инвестициите в средства за защита са по-тясно обвързани с бизнес инициативи и най-активно се въвеждат системи за управление на идентичността и достъпа (Identity and Access Management - IAM) и системи за предотвратяване изтичането на данни (Data Loss Prevention - DLP).
IAM решенията са топ приоритет за 20% от анкетираните в най-новото проучване на Gartner (2010 CIO Survey). Повече от 40% от организациите посочват като един от своите 5 приоритета във връзка със сигурността през 2010-а, въвеждането на решения за предотвратяване на атаки (Intrusion Prevention system - IPS), автоматизирано управление на пачовете, DLP, антивирус и управление на идентичността.

X