Софтуер

Аппра Про прилага малко популярни възможности на Allplan

CIO Media

Благодарение на функционалностите на софтуера, фирмата помага на инвеститорите да спестят средства, като им предлага остойностяване на проекта още в самото начало
 
Аппра Про е малко проектантско бюро, основано през 2005г. Постоянният му екип се състои от няколко инженери, като при необходимост се привличат още външни специалисти. Бюрото работи предимно по проекти, свързани с жилищно строителство – „по-скоро бутикови сгради с отношение към детайла“, посочва инж. Златка Плеснева, един от основателите на фирмата. При проектирането инженерите обръщат специално внимание на внедряването на нови системи в строителството. 

Софтуер
Още  от самото създаване на проектантското бюро екипът решава да работи само с лицензиран софтуер и закупува изчислителните програми TOWER, SCIA и Allplan. TOWER е разработка на компанията Radimpex и се разпространява у нас от ВАГ ООД.SCIA и Allplan са продукти на Nemetschek и се разпространяват от фирма ИРМ.  Специалистите от Аппра Про се насочват към тях като платформа за работа заради дългогодишния си опит с тях и заради предимствата на тези средства в тяхната конкретна работа. „Allplan е създадена от проф. Немечек, който е строителен инженер. За разлика от останалите продукти, които до голяма степен са разработвани от програмисти и ИТ специалисти, този е замислен от строителен инженер за строителни инженери. Впоследствие е развит за всички останали съпътстващи действия”, обясни Плеснева, която има 10-годишен опит със софтуера на немската компания. Allplan се използва най-вече от архитекти и инженери, като предлага различни предимства за двете групи потребители. „Специално в нашата област на работа самото създаване на чертежите е свързано с  мисловна дейност, която е конструиране, а не чертане за разлика от останалите програми. Аз чертая арматурен прът по начина, по който работникът ще го види на обекта, и мисля единствено и само за това, а не за дължините на сегментите и чупките от които е съставен”, разказа инж. Плеснева. Впоследствие програмата дава възможност за разпечатване на пълната спецификация на арматурата. Промяната на позиции по чертежите се отразява автоматично в количествената спецификация и така тя може да бъде разпечатана под формата на производствен файл. Така Allplan води до увеличаване на продуктивността, което позволява отделяне на повече време на дизайна на сградата, на анализа и останалите процедури. Реално чертането отнема най-малко време. Затова в проектантското бюро няма длъжност “чертожник”. С Allplan сградата се проекрира триизмерно по начина, по който ще бъде построена, като чертежите се наслагват ниво върху ниво. Проектирането на арматурата в 3D позволява проверка за засичане на прътите и пълен визуален контрол на наредената армировка, както и поправянето на пропуски и грешки преди финалния етап на разпечатване на проекта.  


Непопулярни възможности
Продуктът Allplan предлага богат набор от възможности, но българският пазар още не се възползва напълно от тях, отбеляза инж. Плеснева. „Българските инвеститори не изискват нещата, които софтуерът предлага, а те са: възможност за подаване на по-точни количества още на база проектиране. Това  води до остойностяване на  ниво проект. Българските инвеститори не знаят колко ще им струва сградата до момента, в който не я построят“, обяснява тя. Allplan предлага възможност за изчисляване на финансовата стойност на проекта още в началото. Друга непопулярна, но изключително полезна функция на софтуера е възможността за разпечатване на готови тръжни задания. Те се раздават на всички строители, като обективно могат да бъдат сравнявани като оферти. „Благодарение на начина, по който даваме на инвеститора чертежите, той реализира икономии, купувайки точното количество материал, което му е необходимо”, допълни Плеснева. 

Колективизъм в работата
При избора на софтуер трябва да се подхожда с мисъл за бъдещето, за предимствата и недостатъците на продукта, както и за работа в екип. „Nemetcheck Allplan е замислен точно като продукт за работа в екип и осигурява всички предимства на работата в сътрудничество, което всъщност не е много застъпено на българския пазар, където преобладават индивидуалистите”, коментира тя. Allplan е мрежов софтуер и позволява на всички специалности да работят едновременно, на едно и също място и да виждат със съответните права на достъп промените, които се правят. Така се избягва прехвърляне на файлове, наличето на много варианти на един и същ документ и се ограничава възможността за грешки.  


X