Софтуер

DC-Software улеснява проектирането в AVT Consult

CIO Media

Особено полезнa за стрoителните инженери е лесната работа с продукта и функционалността му за оразмеряване 

Фирма AVT Consult е конструкторно бюро, създадено през 1995г. като резултат от академичната и проектантска дейност д-р инж. Александър Трайков, преподавател в  катедра „Строителна механика” към Строителния факултет на УАСГ. Част от екипа, който първоначално работи в бюрото, се състои от бивши негови студенти, което осигурява динамика и различни гледни точки. Чрез работата и опита си в конструкторното бюро и в университета д-р инж. Трайков пренася познанията от практиката в академичната дейност и запознава новите поколения студенти с тенденциите в строителното инженерство. През годините броят на служителите на бюрото варира между 5 до 15 в зависимост от проектите. В момента там работят 7 строителни инженери. Колебаещият се строителен сектор не позволява на AВТ Консулт да се специализира само в една област на работа. В портфолиото на бюрото има проекти в най-различни типове строителство, индустриално, жилищно и обществено, като са реализирани множество сгради в София, на други места в България и  в други страни. 

Софтуер
От 1995 г. насам  AVT Consult работи с различни софтуерни продукти – българската програма STADYPS, TOWER на Radimpex, SAP 2000 на Computers and Structures, Inc., Scia Engineer и Allplan на Nemetschek. От три месеца бюрото използва продукта DC-Software, предлаган на българския пазар от фирма ИРМ. Този софтуер дава възможност за по-надеждно проектиране и реализиране на строежи с дълбоко фундиране. Такива проекти са резултат от нормативните изисквания за осигуряване на определен брой места за паркиране например, за ефективно използване на имотите, което води до реализацията на повече сутерени и до по-дълбоки изкопи в градски условия, обясни д-р инж. Трайков. „Софтуерът помага за усъвършенстване на метода, познанията и опита, който сме придобили през годините. С DC-Software сме улеснени, а резултатите, които получаваме, са по-обективни и надеждни”, отбеляза той. Това е от особено значение, защото за разлика от останалите области, всичко, свързано със земната основа, е натоварено с много по-голяма степен на неизвестност и теориите би трябвало да се приемат с по-голяма степен на условност.
 
Предимства
Д-р инж. Трайков очерта две основни предимства на DC-Software. Програмата е интуитивна и лесна за използване, което е важно за потребителя. „DC Software съчетава надеждност на резултатите с един доколкото е възможно опростен вход, който за различните модули, решаващи различни аспекти на проблемите, свързани с геотехническото инженерство, е унифициран доколкото е възможно”, обясни преподавателят. Щом специалистът се научи да работи с един модул, той много лесно ще усвои останалите, тъй като те са аналогични. Другото предимство е свързано с възможността за изчисляване и оразмеряване на опорните конструкции в съответствие с различни норми. Въпреки че в програмата не са въведени още български норми, има други, чрез които могат да бъдат получени резултатите и да бъде решена конструкцията. „Аз съм убеден, че когато програмата получи достатъчно разпространение на българския пазар, който е много малък от гледна точка на броя на специалистите, работещи с един тип софтуер, включването на българските норми ще бъде опция, която ще може да бъде закупена и директно да се получават окончателните резултати”, отбеляза д-р инж. Трайков. 

Перспективи
Фирма ИРМ и AVT Consult ще продължат да работят заедно по посока на по-широкото използване на възможностите на различните програми, напр. Allplan. Новите версии на програмата предлагат възможности, които ще са полезни на строителните инженери в бюрото.  „Имаме намерение отново да инвестираме време и усилия в Allplan. Сега ще използваме кризата за обучение и да се подготвим за по-добри времена“ каза в заключение д-р инж. Трайков. 


X