Софтуер

PLM пазарът отбеляза спад за първи път от 20 години

CIO Media

През последната година продажбите на комплексни системи за управление на жизнения цикъл на изделията (Product Lifecycle Management, PLM) са намалели с 9,6% и са на стойност $23,5 млрд., сочат последните проучвания на CIMdata. От изследователската компания подчертават, че в този пазар се наблюдава спад за първи път от 20-те години, през които CIMdata провежда проучването. Аналитиците обясняват намалелите продажби със световната икономическа криза, финансовата нестабилност и сложната бизнес среда.




Фигура 1: PLM пазарът, $млрд.


Все пак за следващата година анализаторите очакват ръст от 5,4% в пазара на PLM системите.
“През следващите 3 години предприятията трябва да търсят нови възможности за ръст, да отговарят на нарастващи изисквания на регулиращи органи и на очакванията свързани с производството на “зелени” продукти. Тези задачи, те могат да решат с помощта на информационните технологии и в частност на PLM, затова подемът ще продължи и PLM пазарът ще расте всяка година с около 8%, достигайки и $34,5 млрд. през 2014 г. “, коментират анализаторите.


X