Софтуер

Тромава нормативна база възпрепятства развитието на енергийни проекти в България

CIO Media

възобновяеми източнициЧовечеството трябва да разчита все повече на възобновяеми енергийни източници. Случилото се с японската ядрена електроцентрала Фукушима е пример за неотложността на проблема. В тази сфера предстоят търсения – какво ще се случи оттук нататък, какви решения ще бъдат взети. С този коментар започна симпозиумът на тема “Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност”, който се проведе на 14 април в София.

По време на събитието представители на различни институции от страните от Югоизточна Европа и Германия обмениха опит и идеи за развитие на сектора на възобновяеми източници и енергийна ефективност. Симпозиумът е тематично свързан с с изложението по ВЕИ и ЕЕ, което се провежда в София. Сред официалните гости на събитието бяха представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Немско посолство в България, Агенцията по енергийна ефективност, Асоциацията по екологичен инженеринг, Занаятчийска камара Кобленц, Германо-българската търговско-промишлена камара и Българска стопанска камара.

Филип Фиков от Агенцията за енергийна ефективност очерта целите на България за постигане на по-висока ЕЕ. В него са заложени три цели – намаляване на зависимостта от внос на ресурс, разнообразяване на начините на производство и пренос на енергия и укрепване на мрежите за пренос на газ и петрол. В плана влиза и подпомагане на навлизането на фирми за енергийни източници, които да помагат на клиентите да намаляват потреблението на енергия, каза Фиков. “България върви добре в това отношение и ще успеем да изпълним нашите цели до 2016г. и после до 2020г.”, коментира той.

“Тромавата нормативна база, непознаване на нормативите от участниците в процеса и липсата на финансов ресурс и информираност за намиране на такъв са препятствия пред развиването на инвестиционни проекти в България”, посочи Михаил Делийски, представител на фирма “Енергоефект Консулт”. Според него за постигането на ЕЕ са необходими прости и ефективни инженерни решения.
 
Участниците и лекторите направиха SWOT анализ (предимства, недостатъци, възможности и рискове) на сектора на ВЕИ и енергийната ефективност, като разгледаха няколко гледни точки - на фирмите, на браншовите организации и на обучителните институции в сектора.


X