Софтуер

ИТ специалистите по информационна сигурност са най-търсени в момента

CIO Media

 

Зачестилите кибер атаки увеличиха търсенето на специалисти в сферата на мрежовата сигурност, става ясно от доклад за пазара на труда в областта на ИТ сигурността на агенцията за подбор на персонал Barclay Simpson.

В светлината на атаките на “Анонимните” и Lulzsec над големи организации като Amazon, MasterCard и Sony Playstation Network, докладът 2011 Interim Market Report отчита подсилване на защитата на мрежовата инфраструктура. Забелязва се по-голямо търсене на firewall експерти с умения за работа с Juniper и Checkpoint, както и ИТ специалисти с опит в конфигурирането на IDS/IPS (Intrusion Detection System or Intrusion Prevention System).

От доклада става ясно още, че ИТ секторът преживява пред-рецесия в търсенето и предлагането на кадри. Докато през 2010г. най-търсени бяха специалистите в търговското банкиране, тази година голяма част от компаниите в телекомуникационния, ютилити и застрахователния сектор наемат ИТ специалисти по информационна сигурност.

Като резултат от новите PCI изисквания бизнесът търси и специалисти по PCI-DSS (Data Security Standard), за да избегне ползването на консултантски услуги. Размиването на границата между информационната сигурност и управлението на ИТ риска в банковия сектор налага назначаването на служители, които могат да създадат мост между двете области.
 

 

Източник: CIO Великобритания


X