Софтуер

Специализиран софтуер подпомага проектирането в съответствие с Еврокод

CIO Media

Все повече инвеститори инвеститори изискват прилагането на европейските стандарти при проектиране и изграждане на техните обекти, тъй като желаят да редуцират рисковете за своя бизнес

 
„ЙОДА” ООД е фирма специализирана в проектирането на уникални сгради и съоръжения с висока степен на трудност от конструктивна гледна точка. Реализацията на проекти, в областта на възстановяване и усилване на носещите конструкции на вече съществуващи сгради и съоръжения чрез прилагане на съвременни иновативни методи и материали е още една сфера в която екипът на „ЙОДА” ООД е натрупал значителна компетентност. 
За решаването на разнообразните задачи, възникващи в тяхната практика, проектантите в компанията ползват разнообразни софтуерни продукти - CAD системата на Nemetschek AllPlan, системи за моделиране на строителни конструкции с крайни елементи и оразмеряване по различни норми - SAP 2000 и ETABS, програмата за анализ на влиянията в равнинни и пространствени конструкции Tower на Radimpex и др. (виж. CIO 8/2008). През последната година, екипът добави към своя арсенал от специализиран софтуер още един полезен програмен продукт – пакетът Frilo, осигуряващ изчисление и оразмеряване на строителни конструкции в съответствие с Еврокод.
 


Специализиран софтуер подпомага проектирането в съответствие с Еврокод

© CIO Media, Cio.bg

Еврокод все още не е действаща норма в България, въпреки че според доц. д-р инж. Йордан Милев, водещ проектант в Йода ООД и преподавател в катедра Масивни конструкции на УАСГ, въвеждането на стандарта е трябвало да стане факт до 2010 г. Независимо от това, много инвеститори изискват прилагането на Еврокод при изграждане на техните обекти, тъй като желаят да редуцират рисковете за своя бизнес. 
“По желание на инвеститорите, през последната година проектирахме няколко обекта в съответствие с Еврокод. Когато се работи по този стандарт при проектирането на стоманобетонни конструкции се налага по-сложно детайлиране. Това изисква съответни инструменти, включително подходящ софтуер”, поясни инж. Йордан Милев. 
 


Специализиран софтуер подпомага проектирането в съответствие с Еврокод

© CIO Media, Cio.bg

Проекти
Пакетът Frilo включва над 80 приложения осигуряващи статистически изчисления и оразмеряване за стоманени, стоманобетонни, дървени конструкции, както и разнообразни средства за изследване на отделни елементи - проста или непрекъсната греда, анализ на продънване на плочи, анализ на междуетажни подови конструкции, фундаменти, колони, зидани конструкции  и др. Проектантите от Йода ООД вече са използвали Frilo при решаването на разнообразни задачи, включително:
  • Проверка на устойчивост на естествени откоси. Такава задача е възникнала пред екипа на Йода ООД при проектирането на открит склад за амбалаж за пивоварна „Загорка” в гр. Стара Загора и водещ към него път  със специфичен наклон. 

“С помощта на Frilo, успяхме в кратък срок да разработим много варианти, сред които да изберем оптималния, според изискванията на възложителя”, коментира инж. Траяна Танкова, проектант в Йода ООД.
  • Оразмеряване на междуетажни подови конструкции. Специализирано приложение на Frilo е използвано за решаването на тази задача в проект за преустройство и разширяване на административната сграда на AES ТЕЦ Марица Изток. Според проектатнтите, софтуерният продукт е осигурил няколко предимства -  кофражните планове, разработени в AllPlan са импортирани директно във Frilo и всички товари са въведени в съответствие с Еврокод. Използвано е специално приложение за оразмеряване на греди, което визуализира с различен цвят полетата, които нямат нужда от повече армировка. 


Специализиран софтуер подпомага проектирането в съответствие с Еврокод

© CIO Media, Cio.bg


“Използвайки Frilo можехме да разработваме различни модификации на елементите (стени, колони, греди и т.н.). Можехме да влагаме различни количества армировка и да проверяваме дали тя е достатъчна”, коментира инж. Танкова.
  • Проверка за продънване. Тази задача е решена с използването на друго приложение на Frilo, в работата по проектиране на склад за сгъстен газ в AES ТЕЦ Марица Изток 1. 
  • Оразмеряване на единични фундаменти. Друго специализирано приложение на Frilo е използвано за оразмеряването на фундаменти при проектирането на склада за сгъстен газ в AES ТЕЦ Марица Изток 1. Специалистите от Йода ООД отбелязаха, че при прилагането на Еврокод 7 за геотехнически съоръжения има доста сложни процедури, а Frilo автоматизира тези изчисления. 

“Тези приложения направиха наистина лесна нашата работа. Въпреки че в практиката си ползваме различни програмни пакети, конкретно за тези задачи избрахме приложенията на Frilo”, обобщи инж. Траяна Танкова. 
* Статията е подготвена на базата на информация, представена на семинара „Еврокод в практиката", проведен през юни. 


X